Epidemiologija in register raka

Vodja Epidemiologije in registra raka
prof. dr. Maja Primic-Žakelj, dr. med.
T: +386 1 5879 563
E: mzakelj@onko-i.si

Dejavnost epidemiologije in registrov raka zagotavlja celovito obravnavo onkološke epidemiologije.

Strokovno obdeluje rutinsko zbrane podatke, izdeluje letna poročila in vodi državni program ZORA. Raziskuje zbolevnost za rakom (incidenca), časovne trende, prostorsko razporeditev incidence in preživetje bolnikov z rakom. S poglobljenim preučevanjem zbranih podatkov spremlja uspešnost in učinkovitost programa nadzorovanja raka ter opravlja druge epidemiološke raziskave.

Služba je učna baza iz onkološke epidemiologije za študente do- in podiplomskega študija medicine, pa tudi drugih zdravstvenih šol.

Več o raziskovalnem delu te službe lahko preberete tukaj.

Zanimive povezave

SZO – rak 

EUROCHIP (European Cancer Health Indicator Project)

EUROCARE (Survival of Cancer Patients in Europe)

EUROCAN+PLUS (Improving of Cancer Research in Europe)

IARC (International Agency for Research on Cancer)

WebDoctor

WebDoctor

Integralni bolnišnični informacijski sistem: zdravnikov pomočnik v službi bolnika.