OI Ljubljana
Eng

Gorazd Noč

Nazivi in funkcije

vodja službe za informatiko

Izobrazba

Naziv / vrsta izobrazbeUstanova / zavod / krajLeto    Področje
diploma

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko

1985uporabna matematika

Področja dela

1985–1995:  razvojni inženir, Onkološki inštitut Ljubljana, Oddelek za nuklearno medicino

Delovanje na področju analize bioloških signalov, procesiranja slikovnega materiala, numerične analize podatkov in uvajanja informacijskega sistema za potrebe nuklearnomedicinskega oddelka.

1995–   : vodja oddelka za informatiko, Onkološki inštitut Ljubljana

  • Opravljanje splošne vodstvene funkcije, vodenja oddelka s 6 zaposlenimi. Oddelek je odgovoren za kompletno IT- uslugo na inštitutu – definicije nalog, izbiro najboljšega ponudnika, sodelovanje pri izgradnji, inštalaciji opreme in implementaciji sistema vse do obratovanja, vzdrževanja in podpore uporabnikom sistema.
  • Sodelovanje pri izbiri najugodnejšega ponudnika ter izgradnji idejnega projekta izgradnje integralnega informacijskega sistema.
  • Vodenje implementacije integralnega informacijskega sistema Onkološkega inštituta, ki na sodobni strojni platformi prek internega omrežja povezuje vse oddelke inštituta, pri čemer uporablja sodobne programske opreme Oracle, Java, XML in podatkovno skladišče. Integralni informacijski sistem vsebuje poslovni del (Finančno poslovanje, Materialno poslovanje, Osebni dohodki, Fakturiranje in obračun, Kadrovska evidenca) ter medicinski del (sprejem bolnikov, ambulante, hospital, diagnostične enote, laboratoriji, radioterapija, kirurgija, elektronski popis).
    Pri izgradnji sistema se upoštevajo priporočila CEN/TC251 in ISO/TC215.
    Velikost projekta: 10 let / 4 notranji in 5 zunanjih sodelavcev / 500 MIO SIT.

1998–  : član projektne skupine ZORA – Zgodnje odkrivanje raka materničnega vratu v Sloveniji

Vodstveno sodelovanje pri izgradnji informacijskega sistema za potrebe projekta, ki zajema celotno Slovenijo. Informacijski sistem pokriva celotno mrežo citoloških laboratorijev in ginekoloških ambulant v Sloveniji in tako omogoča zbiranje podatkov o pregledih PAP za celotno žensko populacijo Slovenije. Na podlagi teh podatkov je zgrajen register ženskega dela prebivalstva Slovenije, katerega naloga je pošiljanje vabil za ginekološki pregled, nadzor odzivnosti žensk, nadzor kakovosti dela citoloških laboratorij in ginekologov.
Pri izgradnji se dosledno upoštevajo priporočila CEN/TC251 in ISO/TC215.
Velikost projekta: 5 let / 6 sodelavcev / 300 MIO SIT.

2004- :  član projektne skupine DORA – Presejalni program zgodnjega odkrivanja raka dojke v Sloveniji

Vodstveno sodelovanje pri izgradnji informacijskega sistema za potrebe projekta, ki zajema celotno Slovenijo.Informacijski sistem bo pokrival celotno mrežo primarnih in sekundarnih centrov za boloezni dojk v Sloveniji . Omogočal bo zbiranje podatkov o pregledanih ženskah za celotno žensko populacijo Slovenije. Na podlagi teh podatkov bo zgrajen register ženskega dela prebivalstva Slovenije, katerega naloga je pošiljanje vabil za preventivni pregled, nadzor odzivnosti žensk, nadzor kakovosti dela na tem področju zdravstvene dejavnosti.

2005- : član Stalne strokovne komisije za zunanji nadzor in ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za opravljanje dejavnosti za pregledovanje brisov materničnega vratu

1998–2001: član Sveta OI

2002–2006:  podpredsednik Sveta OI

2006- : član projektne skupine “Modernizacija sistema zdravstva eZdravje”

Članstvo v strokovnih združenjih

  • Slovensko društvo informatika
  • Slovensko društvo informatikov v biomedicini

 

 

© 2019 - Onkološki inštitut Ljubljana
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava