OI Ljubljana
Eng

Raziskave

ARRS projekti

NASLOV

ŠIFRA

TRAJANJE

NOSILEC OI

Razvoj in implementacija orodja za določanje individualne ogroženosti z rakom dojk v slovenski populaciji (CRP)

V3-1638

2016 - 2019

prof. dr. Vesna Zadnik

Celostna analiza zgodnje obravnave bolnikov z urološkimi raki z oceno zamikov pri napotitvi, izvedbi diagnostike in prvega zdravljenja

V3-1713

2018 - 2020

prof. dr. Vesna Zadnik

Analiza stanja in ocena kadrovskih potreb za izvajanje zdravljenje raka v Republiki Sloveniji

V3-1720

2018 - 2020

prof. dr. Branko Zakotnik

Ocena zdravstvenih tveganj zaradi izpostavljenosti otrok virom nizkofrekvenčnih električnih in magnetnih polj v Sloveniji

V3-1718

2018 - 2020

prof. dr. Vesna Zadnik

Metode ocenjevanja ključnih populacijskih kazalnikov preživetja bolnikov z rakom

J3-7272

2016 - 2018

prof. dr. Vesna Zadnik

ARRS programi

NASLOV

ŠIFRA

TRAJANJE

NOSILEC OI

Družine s povišano ali visoko ogroženostjo za raka: svetovanje, odkrivanje mutacij in preprečevanje raka

P3-0352

2009 - 2023

prof. dr. Janez Žgajnar

Drugi projekti

NASLOV

TRAJANJE

NOSILEC

Pojavljanje raka na dravskem polju:

geografska analiza zbolevanja za rakom v občini Rače-Fram in okoliških naseljih

2018 - 2019

prof. dr. Vesna Zadnik

Obravnava bolnikov s kožnim melanomom v Sloveniji

2018 - 2020

prof. dr. Vesna Zadnik

Doktorske raziskave

NASLOV

KANDIDAT

TRAJANJE

MENTOR

Z zdravjem povezana kakovost življenja v hrvaški splošni populaciji in pri bolnikih s plazmocitomom

Sanja Ledinski Fičko

2016 - 2019

prof. dr. Vesna Zadnik

Vpliv upoštevanja individualne ogroženosti na shemo vabljenja v državni presejalni program za raka dojk

Katja Jarm

2017 - 2019

prof. dr. Vesna Zadnik

Ocena ekološke zmote v geografski analizi povezanosti socialno-ekonomskega primanjkljaja z incidenco raka

Katarina Lokar

2018 - 2020

prof. dr. Vesna Zadnik

 

 

 

© 2018 - Onkološki inštitut Ljubljana