OI Ljubljana
Eng

Enota za epidemiologijo

Vodja enote za epidemiologijo
asist.dr. Vesna Zadnik, dr. med.
T: +386 1 5879 451
E: register@onko-i.si 


Enota za epidemiologijo je strokovna, raziskovalna in izobraževalna služba, kjer potekajo obdelave rutinsko zbranih podatkov v registrih, pa tudi druge, opisne in analitične epidemiološke raziskave.

S pedagoškim delom na vseh izobraževalnih ravneh, z mentorstvom in s povezovanjem z domačimi in tujimi epidemiološkimi programi na enoti skrbimo za prenos znanja s širokih področij preventive raka in metodologij analitičnih epidemioloških raziskav. S Svetovno zdravstveno organizacijo sodelujemo pri uveljavljanju državnega programa nadzorovanja raka.

Raziskovalno delo na področju epidemiologije omogoča:

  • poglobljeno preučevanje zbranih podatkov za pojasnitev stanja, tako o zbolevnosti za rakom, časovnih trendih, prostorski razporeditvi, preživetju bolnikov z rakom, uspešnosti presejalnih programov in drugih epidemioloških raziskavah glede na sprotne potrebe in možnosti, tudi z dodatnim zbiranjem podatkov;
  • uvajanje novih statističnih metod onkološke epidemiologije v slovenski prostor.


Izobraževalno delo
na področju epidemiologije omogoča:

  • učno bazo iz onkološke epidemiologije za študente do- in podiplomskega študija medicine, pa tudi drugih zdravstvenih šol;
  • sodelovanje z nevladnimi organizacijami pri preprečevanju zbolevanja za rakom in zdravstveni ozaveščenosti o tej bolezni.

 

 

© 2018 - Onkološki inštitut Ljubljana