OI Ljubljana
Eng

Bolnišnični register Onkološkega inštituta Ljubljana

Operativni vodja bolnišničnega registra
Ana Dotzauer, VMS
T: +386 1 5879 565
E: register@onko-i.si 


Bolnišnični register (BR) Onkološkega inštituta Ljubljana (OIL) je bil osnovan že ob ustanovitvi Onkološkega inštituta leta 1938. Danes deluje v okviru službe Epidemiologija in register raka. Zbira podatke o novih bolnikih, ki pridejo na OIL zaradi diagnostike in zdravljenja ter jih posreduje državnemu Registru raka Republike Slovenije. OIL je tako edina bolnišnica v državi, ki ima za zakonsko zahtevano poročanje v državni register raka zaposlene posebej izšolane medicinske sestre in izpolnjevanja prijav ne prepušča lečečim zdravnikom. Podatki zbrani v BR so dragoceni tudi za strokovno in raziskovalno delo inštituta. Predstavljajo izhodišče za večino kliničnih in epidemioloških raziskav, ki potekajo na OIL. Ključni so tudi pri pripravi pregledov o številu in vrsti diagnostičnih in kurativnih posegov, izvedenih na OIL, ki jih je treba poročati v Državni program obvladovanja raka. Standardizirana poročila o številu in značilnosti bolnikov, vrsti bolezni ter načinu diagnostike in zdravljenja bolnikov, ki so bili na OIL obravnavani v določenem letu, so namenjena neposrednemu seznanjanju vodstva, zdravnikov in drugih strokovnih sodelavcev OIL s podatki, obdelanimi v BR.

Poročila Bolnišničnega registra Onkološkega inštituta Ljubljana (ISSN 2591-1295) so na voljo v elektronski obliki kot pdf:

-Poročilo Bolnišničnega registra Onkološkega inštituta Ljubljana za leto 2014 (izdano l. 2016)
 BR-OIL_LP2014
-Poročilo Bolnišničnega registra Onkološkega inštituta Ljubljana za leto 2015 (izdano l. 2017)
 BR-OIL LP2015
-Poročilo Bolnišničnega registra Onkološkega inštituta Ljubljana za leto 2016 (izdano l. 2018)
 BR-OIL LP2016

 

 

© 2018 - Onkološki inštitut Ljubljana