iPAAC- INNOVATIVE PARTNERSHIP FOR ACTION AGAINST CANCER

Nosilec projekta na OI Ljubljana: dr. Urška Ivanuš

Cilj projekta iPAAC je razvoj inovativnih pristopov za obvladovanje raka, ki vključujejo pristope za  preprečevanje raka, celovit pristop pri uporabi genomike za nadzor raka, informacije o raku in registre, izboljšave in izzive pri zdravljenju raka, evidentiranje inovativnih zdravljenj raka in upravljanje integriranega obvladovanja raka, vključno z novo analizo državnih programov za obvladovanje raka. Razvoj inovativnih pristopov bo podprt s časovnim načrtom za implementacijo in vzdržnost ukrepov za obvladovanje raka, ki bo državam članicam pomagal pri izvajanju priporočil projektov iPAAC in CANCON.