OI Ljubljana
Eng

Vaskularizacija in vaskularni učinki kot prognostični dejavniki za zdravljenje tumorjev z lokalnimi ablacijskimi tehnikami

PODATKI O RAZISKOVALNEM PROJEKTU

  • ŠIFRA PROJEKTA: J3-3083
  • NASLOV PROJEKTA: Vaskularizacija in vaskularni učinki kot prognostični dejavniki za zdravljenje tumorjev z lokalnimi ablacijskimi tehnikami
  • CENOVNI RAZRED: D
  • VODJA PROJEKTA: akad. prof. dr. Gregor Serša
  • TRAJANJE: 1.10.2021 - 30.9.2024
  • NOSILNA RAZISKOVALNA ORGANIZACIJA: ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA
  • SODELUJOČI RAZISKOVALNI ORGANIZACIJI: UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA IN UNIVERZA V LJUBLJANI, VETERINARSKA FAKULTETA
  • FINANCIRANJE: ARIS - Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (arrs.si)

Povzetek

Tumorsko žilje in vaskularni učinki lokalnih ablacijskih tehnik zdravljenja raka so temeljito raziskani. Vendar pa imajo razpoložljiva orodja določene pomanjkljivosti, npr. slaba ločljivost, lokalna omejenost in uporaba radioaktivnih snovi. Razvoj optičnih tehnik je pripomogel k nastanku določenih orodij, s pomočjo katerih lahko ovrednotimo žilje, perfuzijo žilja in celo nekatere metabolne parametre. V naslednjem koraku je potrebna uvedba teh neinvazivnih tehnik v večparametrično preiskavo kožnih tumorjev. V predlaganem projektu bomo z uporabo SLST tehnologije ovrednotili vaskularizacijo različnih vrst tumorjev. Najprej bomo tehniko optimizirali za analizo kožnih tumorjev in tumorjev sluznice v ustni votlini. Nato bomo analizirali vaskularizacijo v različnih tumorskih histotipih. SLST analizo bomo izvedli tako na eksperimentalnih tumorjih kot tudi na tumorjih v veterinarski in humani onkologiji. Sledila bo SLST analiza vaskularnih učinkov ablacijskih tehnik kot sta radioterapija in kemoterapija. Analizo bomo izvedli v časovnih intervalih po terapiji, prav tako na eksperimentalnih tumorjih in na tumorjih v veterinarski in humani onkologiji. Pridobljeni podatki, kvantitativna analiza in primerjava podatkov bodo omogočili karakterizacijo žilja in ovrednotenje vaskularnih učinkov radioterapije in kemoterapije. Z opravljenimi analizami bi potrdili uporabnost SLST tehnike za ovrednotenje parametrov, ki bi lahko služili kot potencialni prognostični dejavniki ablacijskih tehnik za zdravljenje tumorjev.

POVEZAVA NA SICRIS

 

 

 

© 2019 - Onkološki inštitut Ljubljana
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava