Endokrini in genotoksični potencial inhibitorjev proteinskih kinaz: pomen za teveganja za okolje in zdravje ljudi

Nosilec projekta na OI Ljubljana: Maja Čemažar PhD

OPIS IN CILJ PROJEKTA

Zaskrbljenost znanstvenikov in javnosti zaradi pojava ostankov zdravil v okolju narašča, saj se je izkazalo, da so ostanki zdravil redno prisotni v zaznavnih koncentracijah v najrazličnejših hidroloških, klimatskih in talnih okoljih. Vir farmacevtskih izdelkov, ki se v vodno okolje izločajo z blatom in urinom, so iztoki bolnišnic in čistilnih naprav komunalnih odpadnih voda. Na podlagi njihovih terapevtskih lastnosti in mehanizmov delovanja, za nekatere skupine zdravil velja, da predstavljajo tveganje za ne-tarčne organizme, celo pri koncentracijah nekaj nanogramov na liter, kar še zlasti velja pri pogojih kronične izpostavljenosti [Fent in sod. 2006]. Ena takšnih skupin so protirakava zdravila. Posebno zaskrbljujoča so tista, ki izražajo genotoksično aktivnost in/ali delujejo kot hormonski motilci.

Inhibitorji proteinov tirozin kinaz (TKI), so majhne molekule, ki delujejo proti specifičnim kinazam, s čimer specifično vplivajo na signalne poti, ki so deregulirane v nekaterih vrstah raka. Pri pacientih zdravljenih s TKI-ji so opazili stranske učinke, ki vključujejo spremembe v delovanju ščitnice, kostnega metabolizma, funkcije spolnih žlez, razvoju zarodka, delovanju in funkciji nadledvične žleze ter metabolizmu glukoze [Lodish, 2013], kot tudi nastanek kromosomskih sprememb v zdravih celicah (Gniot in sod., 2014) in sekundarna rakava obolenja (Kyo in sod 2012).

V zadnjih 15 letih so TKI-ji postali ena izmed najpomembnejših skupin zdravil farmacevtske industrije na področju zdravljenja rakavih obolenj. V klinični uporabi je na voljo okrog 20 zdravil, ki delujejo ciljano na določene tirozinske kinaze in nekaj sto jih je v fazi kliničnih raziskav [Cohen in Alessi, 2013]. Zaradi tega njihova uporaba iz leta v leto narašča in lahko pričakujemo povečano pojavljanje ostankov teh zdravil v vodnem okolju. 

Glavni cilji predlaganega projekta so:

  1. Raziskati porabo TKI-jev v Sloveniji in oceniti njihovo pojavljanje v okolju.
  2. Raziskati, ali TKI-ji, ki se trenutno uporabljajo v kliniki izražajo genotoksično in/ali   endokrino aktivnost, v povezavi z njihovimi specifičnimi protein kinaznimi tarčami.
  3. Raziskati molekularne mehanizme genotoksične in/ali endokrine aktivnosti.

Rezultati projekta bodo dali nova znanja, katera trenutno manjkajo, so pa potrebna za ovrednotenje/ocenitev tveganja za okolje in zdravje ljudi po izpostavitvi ostankom teh zdravil.

Podatki o projektu so objavljeni na spletni strani SICRIS: Endokrini in genotoksični potencial inhibitorjev proteinskih kinaz: pomen za tveganja za okolje in zdravje ljudi.