Medicinska fizika

Nosilec programa na OI Ljubljana: asist. Božidar Casar

 

Medicinska fizika je interdisciplinarno raziskovalno področje, katerega cilj je razvoj novih aplikacij fizikalnih procesov in tehnologij na različnih področjih medicine. Medicinska fizika ima in bo imela velik vpliv na medicinsko prakso z razvojem izboljšanih tehnologij za slikanje in zdravljenje ter pomočjo pri izboljšanju našega razumevanja kompleksnosti bolezni. Medicinska fizika je zato tesno povezana z medicino, ki doživlja dramatičen premik iz akutnih v kronične bolezni. Ta premik je prinesel: 

(1) diagnostične postopke, ki postajajo vse bolj obsežni, 

(2) terapije, ki postajajo vse bolj prilagojene posameznemu bolniku in 

(3) boljše razumevanje izjemne kompleksnosti bolezni. 

Spopadanje s temi izzivi je privedlo do t.i. Nove Medicine ("4 P-ji medicine"): medicine, ki je bolj Predikativna, Personalizirana, Prednostna in Participativna. 

Predlagani Raziskovalni Program Medicinske Fizike (RPMF) je strukturiran okoli treh ključnih izzivov, ki hkrati predstavljajo tudi sledeče ključne programske stebre:

(1) RPMF-slikanje,

(2) RPMF-terapija in

(3) RPMF-modeliranje.

RPMF-slikanje bo prispeval k znanosti kvantitativnega slikanja z razvojem novih tehnologij, ki bodo izboljšale kvantitativno natančnost molekularnega slikanja (napredni PET detektorji, dizajn naprednih pulznih sekvenc in sond za MRI, napredno kinetično modeliranje).

RPMF-terapija bo prispeval k razvoju bolniku prilagojenega zdravljenja z uporabo tehnik molekularnega slikanja v diagnozi in zdravljenju v onkologiji (bolniku prilagojena radioterapija oz. druga terapija napredovalih rakov) ter nevrologiji (bolniku prilagojena obravnava pri nevrokognitivnih možganskih motnjah).

RPMF-modeliranje bo prispeval k znanosti fizikalnega modeliranja kompleksnih bioloških sistemov z razvojem izboljšanih modelov normalnega in patološkega tkiva (optični in termični transport, rast tumorjev in odzivi na zdravljenja).

Za izvedbo teh raziskav smo sestavili edinstveno interdisciplinarno RPMF raziskovalno skupino, ki vključuje člane iz največje slovenske univerze (Univerza v Ljubljani), največjega raziskovalnega inštituta (Institut Jožef Stefan), vseobsegajočega centra za obravnavo raka (Onkološki inštitut) in glavne terciarne bolnišnice (Univerzitetni Klinični Center Ljubljana). Kot tak bo RPMF zagotovil enkratno multidisciplinarno platformo za:

(1) translacijo temeljnih fizikalnih raziskav v klinično prakso,

(2) translacijo vrhunskih medicinskih tehnologij od akademskega nivoja do komercializacije,

(3) pomoč pri visokošolskem izobraževanju na področju medicinske fizike v Sloveniji.

Potrebno je omeniti, da medicinska fizika doslej še ni imela svojega raziskovalnega programa v Sloveniji kljub svoji visoki propulzivnosti in relevantnosti za lokalno gospodarstvo in zdravstvo, kar je razvidno tudi iz priljubljenosti magistrskega programa medicinske fizike. Nesporno je raziskovalni program medicinske fizike nujno potreben za podporo omenjenih aktivnosti. Predlagan program RPMF je neposredni odgovor na to potrebo. 

Podatki o programu so objavljeni na spletni strani SICRIS: Medicinska fizika.