Plazemsko podprto zdravjenje ran in topikalni vnos molekul

Nosilec projekta: akad. prof. dr. Gregor Serša

OPIS IN CILJ PROJEKTA

Predloženi projekt obravnava raziskave interakcije atmosferske plazme s kožo za izboljšanje celjenja ran in novega topikalnega vnosa molekul skozi kožo. Poseben poudarek projekta bo usmerjen v poglobitev razumevanja fizikalne kemije plazemsko podprtih interakcij s kožo, ki so odgovorne za hitrejše celjenju ran ali pospešen vnos topikalnih molekul skozi kožo.

Za raziskave bomo uporabili plazmo generirano na atmosferskem pritisku ali t.i. atmosfersko-tlačno plazmo, ki velja za napredno orodje v medicine. Aktivni delci generirani v plazmi namreč lahko uničijo mikroorganizme na temperaturno občutljivih površinah kot je človeška koža ali pa celo pripomorejo k zdravljenju svežih in kroničnih ran. Taka obdelava lahko združi dezinfekcijo in terapevtske učinke. Predvidevamo, da bodo rezultati projekta postavili znanstveno osnovo za klinično testiranje celjenja ran in neboleč vnos učinkovin-zdravil skozi kožo.

Podatki o programu so objavljeni na spletni strani SICRIS: Plazemsko podprto zdravjenje ran in topikalni vnos molekul.