Razvoj in ovrednotenje novih terapij za zdravljenje malignih tumorjev

Nosilec programa: akad. prof. dr. Gregor Serša

 

Naše raziskave so usmerjene v razvoj in ovrednotenje novih inovativnih pristopov pri zdravljenju raka. Večinoma bodo potekale na Oddelku za eksperimentalno onkologijo na Onkološkem inštitutu Ljubljana v tesnem sodelovanju s kliničnimi oddelki našega inštituta. Program je translacijski in bo zajel tako predklinične kot klinične raziskave.

Na predkliničnem nivoju se bomo usmerili na z elektroporacijo posredovan vnos zdravil (elektrokemoterapija) in genov ter tudi na druge načine vnosa, kot sta hladna plazma in matične celice. Razvili bomo sisteme za vnos genov in terapijo različnih tkiv in tumorjev, raziskali njihove mehanizme delovanja in jih ovrednotili na predkliničnih modelih in vitro in in vivo za možen prenos v kliniko. Osredotočili se bomo na pristop ciljanja žil in imunomodulatorno gensko terapijo in raziskali njun potencial tudi v kombinaciji z radioterapijo, ker lahko oba pristopa delujeta kot radiosenzibilizirajoča. Radiosenzibilizirajoči učinek kombiniranih terapevtskih pristopov bomo testirali na predkliničnem nivoju v mišjih tumorskih modelih in raziskali mehanizme delovanja.

Klinično aplikacijo razvitih pristopov kot tudi elektrokemoterapije bomo najprej ovrednotili v veterinarski onkologiji kot najboljšem pristopu za prenos v humano onkologijo. V kliničnih raziskavah bomo zdravili tumorje mačk in psov, pacientov, ki bodo obravnavani na Kliniki za kirurgijo in male živali na Veterinarski fakulteti Univerze v Ljubljani. Pridobljene izkušnje bomo prenesli v humane klinične raziskave na našem inštitutu ali v sodelovanju z drugimi kliničnimi ustanovami v Ljubljani ali mednarodnimi partnerji. Predvidene so klinične raziskave elektrokemoterapije na kožnih in globoko ležečih tumorjih, kot so primarni jetrni tumorji in jetrne metastaze, tumorji trebušne slinavke in dojk. Razvoj na področju genskega elektroprenosa v tumorje bomo prav tako ovrednotili v kliničnih raziskavah.

Program je interdisciplinaren; izvedli ga bomo v tesnem sodelovanju med raziskovalci in kliniki znotraj raziskovalne skupnosti v Sloveniji ter v sodelovanju z mednarodnimi partnerji. Večina opreme je že na voljo; molekularni laboratorij, celični laboratorij, prostor za obsevanje, živalske kolonije in klinično okolje. Obsežne izkušnje, ki smo jih do sedaj pridobili na tem raziskovalnem področju, zagotavljajo uspešno nadaljevanje našega programa. 

Podatki o programu so objavljeni na spletni strani SICRIS: Razvoj in ovrednotenje novih terapij za zdravljenje malignih tumorjev.