Serumski, genetski in epigenetski označevalci tveganja za nastanek, napredovanja in odgovora na zdravljenje bolezni povezanih z izpostavljenostjo azbestu

Nosilec projekta na OI Ljubljana: doc. dr. Viljem Kovač

OPIS IN CILJ PROJEKTA

Bolezni, povezane z izpostavljenostjo azbestu, še vedno predstavljajo velik problem v Sloveniji in tudi drugod po svetu. Izpostavljenost azbestu je povezana z razvojem azbestoze, boleznimi plevre, kot so plevralni plaki, difuzne zadebelitve plevre in plevralni izliv, ter z več oblikami raka. Ena najhujših in najbolj agresivnih azbestnih bolezni je maligni mezoteliom (MM). Uporaba azbesta je bila v Sloveniji zakonsko prepovedana leta 1996, a zaradi dolge latentne dobe in obremenjenosti okolja z azbestom pričakujemo porast MM verjetno vsaj do leta 2030. Ob diagnozi ima večina bolnikov z MM že napredovano bolezen, zato je povprečno preživetje kratko in znaša kljub multimodalnemu zdravljenju 14 mesecev. Zaradi naraščajoče incidence in slabe prognoze potrebujemo nove pristope za zgodnejše odkrivanje in s tem učinkovitejše zdravljenje bolnikov z MM, še zlasti pri osebah, ki imajo zaradi izpostavljenosti azbestu visoko tveganje za MM.

Cilji naše raziskave so: 

Podatki o projektu so objavljeni na spletni strani SICRIS: Serumski, genetski in epigenetski označevalci tveganja za nastanek, napredovanja in odgovora na zdravljenje bolezni povezanih z izpostavljenostjo azbestu.