Spremljanje imunskega odziva v realnem času po in situ vakcinaciji z elektrokemoterapijo in pridruženo gensko terapijo z interlevkinom-12

Nosilec projekta na OI Ljubljana: prof. dr. Maja Čemažar

OPIS IN CILJ PROJEKTA

Trenutno za zdravljenje raka pridobivajo na pomenu različne lokalne ablacijske terapije, ki v bistvu lahko delujejo kot in situ vakcine, saj povzročijo sproščanje tumorskih antigenov hkrati z signali nevarnosti, kar lahko sproži nastanek endogenega imunskega protitumorskega odgovora. Pred kratkim smo objavili model, kako bi lahko uporabili elektrokemoterapijo (ECT), ki je vrsta lokalne ablacijske terapije, kot in situ vakcinacijo v kombinaciji z elektrogenskim prenosom (GET) interleukina 12, s katerim bi pospešili sprožen imunski odziv proti tumorskim antigenom sproščenim iz ubit tumorskih celic (Sersa et al., 2015). Uporabnost modela smo potrdili v klinični raziskavi na psih (Cemazar et al., 2016), ampak natančni mehanizmi opažene protitumorske učinkovitosti na nivoju vpletenosti imunskih celic še niso jasni. V odobrenem projektu bo naš cilj spremljati imunski odgovor po ECT in EGT z IL-12 ter njuni kombinaciji z intravitalnim slikanjem v realnem času, ter ga korelirati s lokalno in sistemsko inhibicijo rasti tumorjev na mišjih tumorskih modelih. Najprej bomo ovrednotili terapevtsko učinkovitost terapij s standardnimi fenomenološkimi modeli za dokazovanje lokalne in sistemske inhibicije rasti tumorjev. Nato bomo z uporabo konfokalnega mikroskopa in fluorescentnih označevalcev določili prostorsko razporeditev celičnih smrti po ECT in izražanja po EGT, kar bo pripomoglo k boljšemu razumevanju mehanizmov protitumorskega delovanja obeh terapij. Na koncu bomo imunološke dogodke v tumorju in okoliškem tkivu in tudi v limfnih vozlih poslikali po kombinirani terapiji z ECT in EGT z IL-12, s čimer bomo razložili mehanizme protitumorske učinkovitosti. Hkrati nam bojo pridobljeni rezultati v pomoč pri izboljševanju pristopa: prilagoditve doz in zaporedja časovnih intervalov terapij.

Podatki o projektu so objavljeni na spletni strani SICRIS: Spremljanje imunskega odziva v realnem času po in situ vakcinaciji z elektrokemoterapijo in pridruženo gensko terapijo z interlevkinom-12.