OI Ljubljana
Eng

Bibliografije in habilitacije

Bibliografija je urejen seznam objavljenih del, na osnovi katerega poteka tudi vrednotenje raziskovalne uspešnosti posameznika, raziskovalnih skupin in organizacij v informacijskem sistemu o raziskovalni dejavnosti v Sloveniji SICRIS. Raziskovalci oz. avtorji prispevkov oddajo dokumentacijo vsake posamezne objave Enoti za raziskovalno in izobraževalno dejavnost (ERID) Onkološkega inštituta, kjer katalogizirajo bibliografsko gradivo v vzajemni bibliografski sistem COBISS in poskrbijo za arhiviranje gradiva v bibliografske mape zaposlenih. Razvrstitev bibliografskih prispevkov je določena z zadnjo verzijo Tipologije dokumentov/del za vodenje bibliografij v sistemu COBISS in vrednotena po veljavnem pravilniku ARRS. Ustreznost razvrstitve bibliografskih enot spremljajo in preverjajo Osrednji specializirani informacijski centri (OSIC) za posamezna predmetna področja.

  • Raziskovalna uspešnost Onkološkega inštituta, prikazana v SICRIS
  • Raziskovalna uspešnost posameznega raziskovalca, prikazana v SICRIS
  • Osebne bibliografije v COBISS
  • Novejša znanstvena produkcija Onkološkega inštituta v bazi MEDLINE / PubMed

Kontaktna oseba za bibliografije in habilitacije

Onkološki inštitut, Enota za raziskovalno in izobraževalno dejavnost:
Ksenija Žmavc
stavba C/4, soba ERID
T: +386 1 587 9495 - ob ponedeljkih in sredah
E: kzmavc@onko-i.si

Arhiv bibliografij Onkološkega inštituta

Štiri jubilejne monografije bibliografij Onkološkega inštituta retrospektivno predstavljajo strokovno in raziskovalno dejavnost inštitutskih delavcev med l. 1938 in 1997. Seznami del so razporejeni kronološko, znotraj vsakega leta si imena avtorjev sledijo po abecednem redu. Opremljene z avtorskim in stvarnim kazalom.

 

 

© 2019 - Onkološki inštitut Ljubljana
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava