OI Ljubljana
Eng

Odprti dostop in repozitorij DIRROS

Strokovna knjižnica je v l. 2016 podpisala sporazum o uporabi digitalnega repozitorija raziskovalnih organizacij Slovenije DIRROS.

Knjižnica je skrbnik repozitorija, nudi vso pomoč zaposlenemu pri shranitvi publikacije v repozitorij in nudi informacije v zvezi z objavljanjem v odprtem dostopu.

V repozitorij shranjujemo sledeče vrste gradiv: znanstveni ali strokovni članek, poglavje v znanstveni ali strokovni monografski publikaciji, objavljeni znanstveni ali strokovni prispevek na konferenci ali njegov povzetek, strokovno ali znanstveno monografijo, zbornik, knjižico za bolnike, itd.

Več informacij:

 

 

© 2019 - Institute of Oncology Ljubljana