OI Ljubljana
Eng

Aktualni raziskovalni program in projekti

Šifra

Naziv programa

Obdobje

Vodja

Vir sredstev

P3-0003

Razvoj in ovrednotenje novih terapij za zdravljenje malignih tumorjev

1.7.2004 - 31.12.2020

Sersa Gregor

ARRS

 

Šifra

Naziv projekta

Obdobje

Vodja

Vir sredstev

Z3-8204 (B)

Vpletenost citosolnih senzorjev DNA v z obsevanjem sproženim učinkom bystander in abscopal (podoktorski raziskovalni projekt)

1. 4. 2018 - 31. 3. 2020

dr. Tanja Jesenko

ARRS

RO 1 CA 196796-03

DNA-specific pattern recognition receptor activation following DNA electroporation

1.2.2016 - 31.01.2021

Loree C. Heller / Cemazar Maja

NIH

N3-0059

Plazemsko podprto zdravjenje ran in topikalni vnos molekul

1.1.2017 - 31.12.2020

Cvelbar Uroš

ARRS

J4-8227

Preprečevanje rezistence tumorskih celic na antiproteazno terapijo z inhibitorji katepsina X.

1.5.2017 - 30.4.2020

Kos Janko

ARRS

J3-8202

Spremljanje imunskega odziva v realnem času po in situ vakcinaciji z elektrokemoterapijo in pridruženo gensko terapijo z interlevkinom-12

1.5.2017 - 30.4.2020

Čemazar Maja

ARRS

J1-8140

Endokrini in genotoksični potencial inhibitorjev proteinskih kinaz: pomen za tveganja za okolje in zdravje ljudi

1.5.2017 - 30.04.2020

Filipič Metka

ARRS

Z3-8204

Vpletenost citosolnih senzorjev DNA v z obsevanjem sproženim učinkom bystander in abscopal

1.4.2018 - 31.3.2020

Jesenko Tanja

ARRS

L2-7550

Nano strukturirani vlaknasti materiali za ciljno depozicijo zdravilnih učinkovin, izdelani z electrospinningom

1.3.2016 - 28.2.2019

Emri Igor

ARRS

J3-7460

Faktor modifikacije doze obsevanja ploščatoceličnega karcinoma ustnega žrela okuženega s človeškim virusom papiloma: raziskava in vitro in in vivo na tumorskem modelu laboratorijskih miši

1.1.2016 - 31.12.2018

Strojan Primož

ARRS

J3-7494

Tunelske membranske nanocevke za inovativno zdravljenje raka sečnega mehurja

1.1.2016 - 31.12.2018

Erdani Kreft Mateja

ARRS

 

Evropski laboratorij za aplikacije pulznih električnih polj v biologiji in medicini

 

Sersa Gregor

LEA EBAM

 

Šifra

Naziv bilateralnega sodelovanja

Obdobje

Vodja

Partnerska država

BI-US/17-18-019

Elektrokemoterapija spodbujena z imunogeno terapijo za izboljšanje/stopnjevanj lokalnega in sistemskega odziva zdravljenja tumorjev

 

Sersa Gregor

ZDA

BI-AT/18-19-003

Z rakavimi matičnimi celicami povezani eksosomi kot regulatorji odziva tumorja na obsevanje

 

Čemazar Maja

Avstrija

 

ARRS – Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (https://www.arrs.gov.si)

NIH – National Institute of Health (https://www.nih.gov/)

LEA EBAM - The European Associated Laboratory (LEA) entitled “Pulsed Electric Fields Applications in Biology and Medicine (http://lea-ebam.cnrs.fr/)

 

 

© 2018 - Onkološki inštitut Ljubljana