OI Ljubljana
Eng

Aktualni raziskovalni program in projekti

Šifra programaNaslov programaObdobjeVodja programa/nosilec projekta na OILVir sredstev
NIH- DNA-specific pattern recognition receptor activation following DNA electroporation prof. dr. Maja ČemažarNIH
LEA-EBAM- Evropski laboratorij za aplikacije pulznih električnih polj v biologiji in medicini akad. prof. dr. Gregor SeršaLEA EBAM
BI-US/17-18-019- Elektrokemoterapija spodbujena z imunogeno terapijo za izboljšanje/stopnjevanj lokalnega in sistemskega odziva zdravljenja tumorjev prof. dr. Gregor SeršaBilateralno sodelovanje
BI-AT/18-19-003- Z rakavimi matičnimi celicami povezani eksosomi kot regulatorji odziva tumorja na obsevanje prof. dr. Maja ČemažarBilateralno sodelovanje
P3-0003 (C) Razvoj in ovrednotenje novih terapij za zdravljenje malignih tumorjev 1. 7. 2004 – 31. 12. 2020prof. dr. Serša GregorARRS
J3-7460 (D) Faktor modifikacije doze obsevanja ploščatoceličnega karcinoma ustnega žrela okuženega s človeškim virusom papiloma: raziskava in vitro in in vivo na tumorskem modelu laboratorijskih miši (temeljni raziskovalni projekt) 1. 1. 2016 - 31. 12. 2018prof. dr. Strojan PrimožARRS
J3-7494 (D) Tunelske membranske nanocevke za inovativno zdravljenje raka sečnega mehurja (temeljni raziskovalni projekt) 1. 1. 2016 - 31. 12. 2018Dr. Erdani Kreft Mateja (Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta)/prof. dr. Maja Čemažar (Onkološki inštitut)ARRS
L2-7550 (D) Nano strukturirani vlaknasti materiali za ciljno depozicijo zdravilnih učinkovin, izdelani z electrospinningom (aplikativni raziskovalni projekt) 1. 3. 2016 - 28. 2. 2019Dr. Emri Igor /prof. dr. Gregor Serša (ONKOLOŠKI INŠTITUT)ARRS
J1-8140 (D) Endokrini in genotoksični potencial inhibitorjev proteinskih kinaz: pomen za tveganja za okolje in zdravje ljudi (temeljni raziskovalni projekt) 1. 5. 2017 - 30. 4. 2020 prof. dr. Filipič Metka (Nacionalni inštitut za biologijo) / prof. dr. Maja Čemažar (Onkološki inštitut)ARRS
J3-8202 (D) Spremljanje imunskega odziva v realnem času po in situ vakcinaciji z elektrokemoterapijo in pridruženo gensko terapijo z interlevkinom-12 (temeljni raziskovalni projekt) 1. 5. 2017 - 30. 4. 2020prof. dr. Maja ČemažarARRS
Z3-8204 (B) Vpletenost citosolnih senzorjev DNA v z obsevanjem sproženim učinkom bystander in abscopal (podoktorski raziskovalni projekt) 1. 4. 2018 - 31. 3. 2020dr. Tanja JesenkoARRS
J4-8227 (D) Preprečevanje rezistence tumorskih celic na antiproteazno terapijo z inhibitorji katepsina X. (temeljni raziskovalni projekt) 1. 5. 2017 - 30. 4. 2020dr. Kos Janko (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo/IJS)/ prof. dr. Gregor Serša (ONKOLOŠKI INŠTITUT)ARRS

 

ARRS – Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (https://www.arrs.gov.si)

NIH – National Institute of Health (https://www.nih.gov/)

LEA EBAM - The European Associated Laboratory (LEA) entitled “Pulsed Electric Fields Applications in Biology and Medicine (http://lea-ebam.cnrs.fr/)

 

 

© 2018 - Onkološki inštitut Ljubljana