OI Ljubljana
Eng

Mednarodni projekti

Mednarodni projekti Onkološkega inštituta potekajo predvsem v sodelovanju z evropskimi projekti. Projekti se navezujejo na nacionalne projekte in predstavljajo neposredno vez slovenske onkologije z evropskim raziskovalnim prostorom.

Poleg tega navezujemo stike s priznanimi tujimi ustanovami s pomočjo bilateralnih projektov, ki pomagajo predvsem pri pretoku raziskovalcev med ustanovami. 

EU PROJEKTI

Naslov projekta

Šifra projekta

Nosilec projekta na OI Ljubljana

Evropski laboratorij za aplikacije pulznih električnih polj v biologiji in medicini

LEA-EBAM

akad. prof. dr. Gregor Serša

Randomizirana raziskava faze II terciarne preventive ploščatoceličnega karcinoma glave in vratu (PCKGV) s prehransko intervencijo

DIETINT

prof. dr. Primož Strojan

High resolution project on prognosis and care of cancer patients - Podrobna raziskava prognoze in obravnave izbranih bolnikov z rakom

HIGHCARE

prof. dr. Vesna Zadnik

Epidemiološka raziskava EU-TOPIA-Towards improved screening for breast, cervical and colorectal cancer in all of Europe, program: H2020-PHC-2014

EU-TOPIA

dr. Urška Ivanuš

Evropska referenčna mreža za redke bolezni: dedni redki rakiGENTURISdoc. dr. Mateja Krajc
Evropska referenčna mreža – redki solidni raki pri odraslihERN – EURACANdr. Uroš Smrdel
INTENT-INTERREG Central Europe project CE1047INTENT

asist. dr. Tanja Marinko

Gordana Lokajner, dipl. ms.

Onesnaženost vode in zemlje ter ozaveščenost o tveganju za raka dojk pri mlajših ženskah

WASABY

dr. Tina Žagar

Improving Safety and Ouality of Radiology Services through the Development of Mecical Physics Departments and Enhancing the Theranostic Nuclear Medicine Approach (SLO6006)

SLO6006

mag. Božidar Casar

iPAAC- INNOVATIVE PARTNERSHIP FOR ACTION AGAINST CANCER

iPAAC

dr. Urška Ivanuš

AMERIŠKI PROJEKTI

Naslov projekta

Šifra projekta

Nosilec projekta na OI Ljubljana

DNA-specific pattern recognition receptor activation following DNA electroporation

NIH

prof. dr. Maja Čemažar

BILATERALNO SODELOVANJE

Naslov projekta

Šifra projekta

Nosilec projekta na OI Ljubljana

Elektrokemoterapija spodbujena z imunogeno terapijo za izboljšanje/stopnjevanj lokalnega in sistemskega odziva zdravljenja tumorjev

BI-US/17-18-019

prof. dr. Gregor Serša

Z rakavimi matičnimi celicami povezani eksosomi kot regulatorji odziva tumorja na obsevanje

BI-AT/18-19-003

prof. dr. Maja Čemažar

© 2018 - Onkološki inštitut Ljubljana