Cancer and Work Network (CANWON): ISCH COST Action IS1211 – COST

Nosilec projekta na OI Ljubljana:  prof. dr. Vesna Zadnik

Cilji projekta: Z namenom poglabljanja in razširjanja znanja in dobrih praks o zaposljivosti bolnikov po uspešnem končanem zdravljenju raka so cilji projekta CANWON

[http://www.cost.eu/COST_Actions/isch/IS1211]: 

  • izpostaviti ključne prognostične dejavnike za brezposelnost bolnikov z rakom, ki so uspešno zaključili zdravljenje, vključno z demografski dejavniki in razlikami med posameznimi evropskimi državami,
  • oceniti stroške povezane z delom preživelih tako za bolnike kot za družbo,
  • opredelit vlogo delodajalcev pri vračanju zbolelih na delo,
  • razvoj in ovrednotenje inovativnih interdisciplinarnih posegov, ki učinkovito podpirajo zaposlovanje.