Eastern Europe Nurses' Centre of Excellence for Tobacco Control - TOBACCO CONTROL

Nosilec projekta na OI Ljubljana: Katarina Lokar

Namen projekta je izobraziti medicinske sestre o tem, kako pomagati kadilcem pri opuščanju kajenja, tudi pacientom z diagnozo rak. 

Projekt se izvaja v obliki treh modulov:

  • In-person Workshop: Preko delavnic izobraziti medicinske sestre promotorje na področju opuščanja kajenja, ki bodo sposobne zagotavljati kratka usposabljanja drugih, da bodo ti znali izvajati kratke intervencije za opuščanje kajenja pri pacientih v sodelujočih državah. V letu 2015 sta bili izvedeni 2 delavnici,
  • Focus Groups: Namen je z uporabo metodo ciljne skupine raziskati stališča in izkušnje medicinskih sester v Sloveniji glede opuščanja kajenja na delovnem mestu ter proučitev strategij, s katerimi bi lahko podprli prizadevanja osebja, da bi tudi sami prenehali kaditi. V letu 2015 sta bili izvedeni 2 fokusni skupini (ena s kadilci in ena z nekdanjimi kadilci),
  • Online learning: Spletno izobraževanje medicinskih sester v Sloveniji o tem, kako pomagati pacientom pri opuščanju kajenja s pomočjo kratkih intervencij pri hospitaliziranih kadilcih. V decembru 2015 se je začelo vključevanje medicinskih sester. Cilj je vključiti 100 medicinskih sester.