Elektrokemoterapija spodbujena z imunogeno terapijo za izboljšanje/stopnjevanj lokalnega in sistemskega odziva zdravljenja tumorjev - BI-US/17-18-019

Nosilec projekta na OI Ljubljana:  prof. dr. Gregor Serša

Elektrokemoterapija je v Evropi široko prepoznavna metoda za terapijo kožnih tumorjev, tako primarnih, kot je bazalni karcinom, kot tudi kožnih metastaz. Odraža se z visoko učinkovitostjo, ki je primerljiva z ostalimi ablativnimi tehnikami zdravljenja kožnih tumorjev. Elektrokemoterapija predstavlja lokalno ablativno tehniko z delovanjem na imunski odziv. Imunski odziv po uporabi elektrokemoterapije je omejen lokalno na tumorsko področje, brez sistemskega delovanja na oddaljene ne-tretirane tumorje. Zaradi svojega delovanja lahko terapijo opišemo kot “in situ” vakcinacijo, ki jo lahko spodbudimo z adjuvantno imunoterapijo. Za ta namen so že preučevali elektrokemoterapijo v kombinaciji z inhibitorji imunskih nadzornih točk, manj raziskan pa je učinek kombinacije z aktivatorji imunskega sistema, kot je tudi genski elektroprenos plazmidne DNA z zapisom za IL-12. Prav ta kombinacija postaja vse bolj zaželena, saj kombinirana elektrokemoterapija z gensko terapijo z IL-12 lahko vodi do želenega »abscopal« učinka, t. j. sistemskega protitumorskega učinka na oddaljene ne-tretirane tumorje. Preučevanje učinka kombinacij obeh terapij je namen predpostavljenega projekta, ki bo izveden v sodelovanju z ameriško skupino.