Evropska referenčna mreža za redke bolezni: dedni redki raki

Nosilec projekta na OI Ljubljana: doc. dr. Mateja Krajc

OI Ljubljana je vključen v Evropsko referenčno mrežo na področju redkih dednih tumorskih sindromov GENTURIS, v katero je vključenih 23 centrov iz Evrope.

Cilji Evropske referenčne mreže (ERN) GENTURIS so:

Vseevropski razvoj in uporaba registrov bolnikov, biobank in raziskovalnih študij

ERN GENTURIS vključuje družinski pristop, ki se osredotoča ne le na posameznika, ampak tudi na njihove sorodnike, ki so lahko tudi v nevarnosti glede na dedni zapis.

Koordinator ERN GENTURIS je Univerzitetni medicinski center Radboud v Nijmegenu na Nizozemskem.