Informacijsko mrežje za redke vrste raka - RARECARENet

Nosilec projekta na OI Ljubljana:  prof. dr. Maja Primic Žakelj

Projekt RARECARENet je smiselno nadaljevanje projekta RARECARE in njegovi cilji so:

  • posodobiti epidemiološko bazo redkih rakov v Evropi, iz podatkov evropskih registrov raka ugotoviti način diagnoze in zdravljenja bolnikov z izbranimi redkimi raki,
  • postaviti merila kakovosti za zdravstvene centre v Evropi, kjer zdravijo bolnike z redkim rakom,
  • sestaviti klinične smernice za zdravljenje redkih rakov,
  • vzpostaviti enoten evropski register za zelo redke rake.