INTENT-INTERREG CENTRAL EUROPE PROJECT CE1047

Nosilki projekta na OI Ljubljana: asist. dr. Tanja Marinko in Gordana Lokajner, dipl. m.s., univ. dipl. org.

V okviru INTERREG Central Europe sodelujemo v projektu INTENT, ki se navezuje na pridobitev Evropske akreditacije na področju onkologije. V projektu sodeluje 9 partnerjev – onkoloških centrov in združenj bolnikov. 

Namen projekta je razviti klinične poti, ki bodo usmerjene na bolnika ter med centri pripraviti primerljiva orodja in metode za izvajanje pristopa, ki bo usmerjen na celostno zdravstveno obravnavo bolnika kar pa bo pripomoglo h kakovostnejši in varnejši zdravstveni oskrbi bolnika. 

Rezultati projekta bodo onkološkim centrom pomagali pri oblikovanju novih strategij in pristopa ter omogočili primerjalne analize, na podlagi katerih bo možno ugotoviti katere izboljšave je potrebno uvesti.

Uspešno zaključen projekt bo tvoril osnovo za pridobitev evropske onkološke akreditacije, ki jo podeljuje priznana Evropska organizacija onkoloških inštitutov (OECI), katere član je tudi Onkološki inštitut Ljubljana.