OI Ljubljana
Eng

Programi in projekti ARRS

Večina raziskav na Onkološkem inštitutu se izvaja s sofinanciranjem Agencije za raziskovalno dejavnost RS  (ARRS). Širše zastavljene raziskave se izvajajo v raziskovalnih programih, ciljane pa v raziskovalnih projektih.

Celoten seznam programov in projektov, ki so se izvajali na Onkološkem inštitutu Ljubljana je objavljen na spletni strani SICRIS (informacijski sistem o raziskovalni dejavnosti v Sloveniji) od leta 1998 naprej.

Raziskovalni programi

Šifra programaNaslov programa Vodja programa / nosilec programa na OI Ljubljana
P1-0389Medicinska fizikaasist. Božidar Casar
P3-0003Razvoj in ovrednotenje novih terapij za zdravljenje malignih tumorjevakad. prof. dr. Gregor Serša
P3-0289Značilnosti malignih neoplazem, pomembne za diagnozo, napoved poteka bolezni in izida zdravljenjaprof. dr. Nikola Bešić
P3-0307Rak glave in vratu – analiza bioloških značilnosti in poskus izboljšanja zdravljenjaprof. dr. Primož Strojan
P3-0321Napovedni dejavniki poteka bolezni in odgovora na zdravljenje pri raku dojk in drugih rakihprof. dr. Barbara Jezeršek Novaković

P3-0352

Družine s povišano ali visoko ogroženostjo za raka, svetovanje, odkrivanje mutacij in preprečevanje rakaprof. dr. Janez Žgajnar 

 

Raziskovalni projekti

Šifra projektaNaslov projekta

Vodja projekta / nosilec projekta na OI Ljubljana

J3-7372Molekularni označevalci raka pljuč in njim prilagojeno zdravljenjedoc. dr. Viljem Kovač
J3-7460Faktor modifikacije doze obsevanja ploščatoceličnega karcinoma ustnega okuženega s človeškim virusom papiloma: raziskava in vitro in in vivo na tumorskem modelu laboratorijskih mišiprof. dr. Primož Strojan
J3-7272Metode ocenjevanja ključnih populacijskih kazalnikov preživetja bolnikov z rakomprof. dr. Maja Primic Žakelj
J3-7494Tunelske membranske nanocevke za inovativno zdravljenje raka sečnega mehurjaprof. dr. Maja Čemažar
L2-7550Nano strukturirani vlaknasti materiali za ciljno depozicijo zdravilnih učinkovin, izdelani z electrospinningomakad. prof. dr. Gregor Serša
V3-1638          Razvoj in implementacija orodja za določanje individualne ogroženosti z rakom dojk v slovenski populacijiprof. dr. Vesna Zadnik
N3-0059 Plazemsko podprto zdravjenje ran in topikalni vnos molekulakad. prof. dr. Gregor Serša
J3-8210Potencial nizkih, sub-terapevtskih odmerkov statinov in sartanov v primarni in sekundarni preventivi srčno-žilnih bolezni

znan. svet. dr. Srdjan Novaković

L3-8203Serumski, genetski in epigenetski označevalci tveganja za nastanek, napredovanja in odgovora na zdravljenje bolezni povezanih z izpostavljenostjo azbestudoc. dr. Viljem Kovač
J1-8140Endokrini in genotoksični potencial inhibitorjev proteinskih kinaz: pomen za teveganja za okolje in zdravje ljudiprof. dr. Maja Čemažar
J3-8202Spremljanje imunskega odziva v realnem času po in situ vakcinaciji z elektrokemoterapijo in pridruženo gensko terapijo z interlevkinom-12prof. dr. Maja Čemažar
J4-8227Preprečevanje rezistence tumorskih celic na antiproteazno terapijo z inhibitorji katepsina Xakad. prof. dr. Gregor Serša
Z3-8204Vpletenost citosolnih senzorjev DNA v z obsevanjem sproženim učinkom "bystander" in "abscopal"dr. Tanja Jesenko
V3-1720Analiza stanja in ocena kadrovskih potreb za izvajanje zdravljenje raka v Republiki Slovenijiprof. dr. Branko Zakotnik
V3-1713Celostna analiza zgodnje obravnave bolnikov z urološkimi raki z oceno zamikov pri napotitvi, izvedbi diagnostike in prvega zdravljenjaprof. dr. Vesna Zadnik
V3-1718Ocena zdravstvenih tveganj zaradi izpostavljenosti otrok virom nizkofrekvenčnih električnih in magnetnih (EM) polj v Slovenijiprof. dr. Vesna Zadnik

 

Zaključeni raziskovalni projekti

Šifra projektaNaslov projektaObdobjeVodja projekta / nosilec projekta na OI Ljubljana
J3-6793Novi pristopi radiosenzibilizacije tumorjev z gensko terapijo1.7.2014 - 30.06.2017Serša Gregor
J3-6796Translacijska onkologija: razvoj in validacija imunsko genske terapije z interleukinom-12 v kombinaciji s kirurgijo pri oralnih in kožnih tumorjih psov1.7.2014 - 30.06.2017Čemažar Maja

 

 

Infrastrukturni program

Šifra programaNaslov programa Vodja programa
IP-0302Doživljensko spremljanje preživelih od raka v otroštvu in mladosti in translacijske raziskavedoc. dr. Lorna Zadravec Zaletel
Kasne posledice zdravljenja limfomov in priporočeno sledenjedoc. dr. Lorna Zadravec Zaletel
Kasne posledice zdravljenja raka v otroštvudoc. dr. Lorna Zadravec Zaletel
Okvara srca zaradi kemoterapije in obsevanjadoc. dr. Lorna Zadravec Zaletel
Rak pri otrocihdoc. dr. Lorna Zadravec Zaletel
Sodelovanje v evropskem združenju PanCaredoc. dr. Lorna Zadravec Zaletel


 

© 2018 - Onkološki inštitut Ljubljana