OI Ljubljana
Eng

Bibliografije

Bibliografija je urejen seznam objavljenih del, na osnovi katerega poteka tudi vrednotenje raziskovalne uspešnosti posameznika, raziskovalnih skupin in organizacij v informacijskem sistemu o raziskovalni dejavnosti v Sloveniji SICRIS. Raziskovalci oz. avtorji prispevkov oddajo dokumentacijo vsake posamezne objave Enoti za raziskovalno in izobraževalno dejavnost (ERID) Onkološkega inštituta, kjer katalogizirajo bibliografsko gradivo v vzajemni bibliografski sistem COBISS in poskrbijo za arhiviranje gradiva v bibliografske mape zaposlenih. Razvrstitev bibliografskih prispevkov je določena z zadnjo verzijo Tipologije dokumentov/del za vodenje bibliografij v sistemu COBISS in vrednotena po veljavnem pravilniku ARRS. Ustreznost razvrstitve bibliografskih enot spremljajo in preverjajo Osrednji specializirani informacijski centri (OSIC) za posamezna predmetna področja. 

  • Raziskovalna uspešnost Onkološkega inštituta, prikazana v SICRIS
  • Raziskovalna uspešnost posameznega raziskovalca, prikazana v SICRIS
  • Osebne bibliografije v COBISS
Znanstvena produkcija Onkološkega inštituta na portalu COBISS/SciMet


Kontaktna oseba za bibliografije na Enoti za raziskovalno in izobraževalno dejavnost:

Ksenija Žmavc
stavba B/2, soba B15
T: +386 1 587 9449
E: kzmavc@onko-i.si


Osnovni pravilniki in baze, ki se upoštevajo pri vrednotenju bibliografij v sistemu Sicris:


Iz arhiva bibliografij Onkološkega inštituta:

Digitalizirali smo bibliografije delavcev Onkološkega inštituta, ki so bile ob jubilejih objavljene v štirih monografijah. Monografije retrospektivno predstavljajo strokovno in raziskovalno dejavnost inštitutskih delavcev med l. 1938 in 1997. Seznami del so razporejeni kronološko, znotraj vsakega leta pa si imena avtorjev sledijo po abecednem redu. Monografije so opremljene z avtorskim in stvarnim kazalom.

 

 

© 2019 - Institute of Oncology Ljubljana