OI Ljubljana
Eng

Bibliografije

Bibliografija je urejen seznam objavljenih del, na osnovi katerega poteka vrednotenje raziskovalne uspešnosti posameznika, raziskovalnih skupin in organizacij v informacijskem sistemu o raziskovalni dejavnosti v Sloveniji SICRIS. Strokovna knjižnica za potrebe bibliografij odda dokumente zaposlenih Enoti za raziskovalno in izobraževalno dejavnost Onkološkega inštituta, kjer katalogizirajo bibliografsko gradivo v vzajemni bibliografski sistem COBISS in ga arhivirajo v obliki fotokopij, shranjenih v osebnih bibliografskih mapah zaposlenih. Tipologija dokumentov je določena z zadnjo verzijo Tipologije dokumentov/del za vodenje bibliografij v sistemu COBISS. Ustreznost razvrstitve bibliografskih enot spremljajo in preverjajo Osrednji specializirani informacijski centri (OSIC) za posamezna predmetna področja.

Raziskovalna uspešnost Onkološkega inštituta v informacijskem sistemu SICRIS

Znanstvena produkcija Onkološkega inštituta na portalu COBISS/SciMet


Kontaktna oseba za bibliografije na Enoti za raziskovalno in izobraževalno dejavnost:
Ksenija Žmavc
stavba B/2, soba B15
T: +386 1 587 9449
E: kzmavc@onko-i.si


Več informacij:

 

 

 

 

© 2018 - Onkološki inštitut Ljubljana