OI Ljubljana
Eng

Bibliografije

Bibliografija je urejen seznam objavljenih del, na osnovi katerega poteka vrednotenje raziskovalne uspešnosti posameznika, raziskovalnih skupin in organizacij v informacijskem sistemu o raziskovalni dejavnosti v Sloveniji SICRIS. Strokovna knjižnica za potrebe bibliografij odda dokumente zaposlenih Enoti za raziskovalno in izobraževalno dejavnost Onkološkega inštituta, kjer katalogizirajo bibliografsko gradivo v vzajemni bibliografski sistem COBISS in ga arhivirajo v obliki fotokopij, shranjenih v osebnih bibliografskih mapah zaposlenih. Tipologija dokumentov je določena z zadnjo verzijo Tipologije dokumentov/del za vodenje bibliografij v sistemu COBISS. Ustreznost razvrstitve bibliografskih enot spremljajo in preverjajo Osrednji specializirani informacijski centri (OSIC) za posamezna predmetna področja.

Raziskovalna uspešnost Onkološkega inštituta v informacijskem sistemu SICRIS

Znanstvena produkcija Onkološkega inštituta na portalu COBISS/SciMet


Kontaktna oseba za bibliografije na Enoti za raziskovalno in izobraževalno dejavnost:
Ksenija Žmavc
stavba B/2, soba B15
T: +386 1 587 9449
E: kzmavc@onko-i.si


Več informacij:


Digitalizirali smo bibliografije delavcev Onkološkega inštituta, ki so bile ob jubilejih objavljene v štirih monografijah. Monografije retrospektivno predstavljajo strokovno in raziskovalno dejavnost inštitutskih delavcev med l. 1938 in 1997. Seznami del so razporejeni kronološko, znotraj vsakega leta pa si imena avtorjev sledijo po abecednem redu. Monografije so opremljene z avtorskim in stvarnim kazalom.

 

 

© 2018 - Onkološki inštitut Ljubljana