OI Ljubljana
Eng

Bibliografije

Bibliografija je urejen seznam objavljenih del, na osnovi katerega poteka vrednotenje raziskovalne uspešnosti posameznika, raziskovalnih skupin in organizacije. Strokovna knjižnica za potrebe bibliografij obdela dokumente zaposlenega v sistemu COBISS, in sicer na osnovi prinesenega gradiva, ki ga nato arhivira v obliki fotokopij. Tipologija dokumentov se določa s pomočjo objavljene Tipologije dokumentov/del za vodenje bibliografij v sistemu COBISS. Ustreznost razvrstitve bibliografskih enot spremlja in preverja Osrednji specializirani informacijski center (OSIC).

Raziskovalna uspešnost Onkološkega inštituta v informacijskem sistemu SICRIS

Znanstvena produkcija Onkološkega inštituta na portalu COBISS/SciMet


 

 

© 2018 - Onkološki inštitut Ljubljana