OI Ljubljana
Eng

Informacijske poizvedbe

Poglobljene in sistematično zasnovane informacijske poizvedbe za iskanje odgovora na zastavljeno klinično vprašanje so zahtevne in časovno zamudne. Zaposleni lahko pri iskanju po specializiranih bazah zaprosi za pomoč informacijskega specialista.

Kot informacijski specialisti vam lahko nudimo podporo v različnih fazah procesa::

  • V referenčnem pogovoru skušamo skupaj čim bolj natančno oblikovati klinično vprašanje in določiti njegove sestavne dele. 
  • Izvedemo predhodni pregled literature, s katerim preverimo, ali je bil sistematični pregled na izbrano tematiko že objavljen oz. ali je morda njegova objava že zastarela.
  • Sodelujemo pri tvorbi iskalnih izrazov (MESH tezaver, sinonimi in drugi pomensko bližnji izrazi) in razvoju iskalne strategije.
  • Priporočimo najprimernejše baze in druge vire literature. Iščemo po več bazah hkrati: PubMed / Medline, Cinahl, Cochrane, Web of Science, Scopus, UpToDate, Google Schoolar, Clinicaltrials.gov, itd.
  • Nudimo pomoč pri delu z urejevalnikom referenc.
  • Dobavimo polna besedila iskanega gradiva.
  • Sodelujemo pri pripravi besedila za metodološki del članka, ki se nanaša na iskanje literature.

Kontaktna oseba: David Ožura, E: dozura@onko-i.si ,T: +386 1 5879 374

 

Dodatne informacije:

 

 

© 2019 - Institute of Oncology Ljubljana