OI Ljubljana
Eng

Informacijske poizvedbe

Poglobljene in sistematično zasnovane informacijske poizvedbe za iskanje odgovora na zastavljeno klinično vprašanje so zahtevne in časovno zamudne. Zaposleni lahko pri iskanju po specializiranih bazah zaprosi za pomoč informacijskega specialista.

Informacijska storitev poteka v več korakih:

  • V referenčnem pogovoru skušamo čim bolj natančno oblikovati klinično vprašanje in določiti njegove sestavne dele. 
  • Pri iskanju ustreznih iskalnih izrazov nam je s področja biomedicine v veliko pomoč prosto dostopni MeSH tezaver. Zelo pomembno vlogo v tezavru imajo sinonimi in drugi pomensko bližnji izrazi (angl. entry terms), ki jih v iskalni izraz tudi vključujemo.
  • Iščemo po več bazah hkrati: PubMed / Medline, Cinahl, Cochrane, Web of Science, Scopus, UpToDate, Google Schoolar.
  • Zaposleni prejme osnutek izpisa, ki ga pregleda in posredujete povratno informacijo o dopolnitvi osnutka (spremenjen naslov, ključne besede, način izpisa ...).
  • Poizvedbo po potrebi korigiramo in končno vezijo posredujemo na vnaprej dogovorjen način.

Kontaktna oseba: David Ožura, E: dozura@onko-i.si ,T: +386 1 5879 374

 

Dodatne informacije:

  • PRISMA, Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses
  • AMSTAR, Checklist, A MeaSurement Tool to Assess systematic Reviews
  • PRESS, Peer Review of Electronic Search Strategies 

 

 

© 2018 - Onkološki inštitut Ljubljana