OI Ljubljana
Eng

Knjige

Strokovna knjižnica za potrebe OI, posamičnih oddelkov, projektov ali zaposlenega nabavlja tiskane in elektronske knjige. Za izvedbo nakupa je potrebno izpolniti obrazec PREDLOG ZA NAKUP STROKOVNE LITERATURE. V dar knjižnica vsako leto prejme preko 100 monografij.

 

Revije

Knjižnica vsako leto obnavlja naročnine za tiskane in elektronske serijske publikacije. Polna besedila elektronskih revij so dostopna preko spodaj navednih cobiss seznamov s povezavami na uradne (založniške) spletne strani revij. 

Knjižnica KOT DAR PREJEMA REVIJE, ki jih hrani v svojih prostorih.

V arhivih v tiskani obliki hrani POROČILA , ki so jih zbirali in objavljali registri raka in sorodne ustanove v tujini.

Hranimo tudi RAZISKOVALNE NALOGE IN KONČNA POROČILA REZULTATOV RAZISKAV, ki so jih v 60ih in 70ih letih 20. stol. financirali Sklad Borisa Kidriča (Raziskovalna skupnost Slovenije), OI ali Zvezni fond za financiranje znanstvenih dejavnosti iz Beograda

 

 

© 2019 - Institute of Oncology Ljubljana