OI Ljubljana
Eng

Kontaktne informacije

Izposoja, medknjižnična izposoja in informacije o gradivu
Marjeta Jerala
T: +386 1 5879 373
E: knjiznica@onko-i.si 

Vodenje knjižnice, nabava gradiva, informacijske poizvedbe
David Ožura
T: +386 1 5879 374
E: dozura@onko-i.si 

Vpis in izposoja za zaposlene na Onkološkemu inštitutu

 • Vpisnine za zaposlene na OILJ ni, članstvo velja do prenehanja delovnega razmerja
 • Vpis je mogoč tudi preko spleta. Pogoj za  spletni vpis je službeni email Onkološkega inštituta, ne zasebni email!
 • Čas izposoje monografij je 30 dni (po dogovoru tudi za daljše obdobje), z možnostjo podaljšanja. 
 • Podaljšanje ali rezervacija gradiva je mogoča tudi preko servisa Moja knjižnica.
 • Serijske publikacije in priročnike je mogoče uporabljati le v čitalnici. 
 • Po potrebi je to gradivo mogoče tudi fotokopirati.

Vpis in izposoja za zunanje uporabnike

 • Vpisnina za zaposlene: 8 EUR
 • Vpisnina za študente s statusom: 5 EUR 
 • Ob vpisu je potrebno izpolniti Pristopno izjavo
 • Članstvo velja 1 leto od dneva vpisa. 
 • Čas izposoje monografij je 30 dni, z možnostjo podaljšanja. 
 • Podaljšanje ali rezervacija gradiva je mogoča tudi preko servisa Moja knjižnica.
 • Serijske publikacije in priročnike je mogoče uporabljati le v čitalnici. 

Cenik storitev

Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja

 

 

© 2018 - Onkološki inštitut Ljubljana