OI Ljubljana
Eng

Podatkovne zbirke

 • COBISS+
  skupni katalog slovenskih knjižnic
 • SICRIS
  informacijski sistem o raziskovalni dejavnosti v Sloveniji
 • BIBLIOGRAFIJE
  bibliografije preko sistema SICRIS, osebne bibliografije
 • SCIMET
  portal, ki je namenjen spremljanju znanstvene produkcije slovenskih avtorjev
 • FAKTOR VPLIVA
  faktografska baza podatkov Journal Citation Reports (JCR)
 • CORES
  specializirana bibliografska baza podatkov, ki vsebuje podatke o urednikih
 • CENTRALNA BAZA ZDRAVIL
  CBZ je osrednja nacionalna referenčna zbirka podatkov o zdravilih
 • PUBMED
  iskalnik po zbirki MEDLINE, ki vsebuje objave v revijah iz medicine, biomedicine, veterine, farmacije, biologije in kemije
 • WEB OF SCIENCE 
  servis omogoča iskanje po multidisciplinarni bibliografski bazi podatkov z indeksi citiranosti
 • SCOPUS
  servis omogoča iskanje po multidisciplinarni bibliografski bazi podatkov z indeksi citiranosti
 • CANCER.GOV
  portal National Cancer Institute

 

 

© 2018 - Onkološki inštitut Ljubljana