OI Ljubljana
Eng

Plan organizacije strokovnih srečanj v letu 2018

Predviden datum

Naslov strokovne prireditve

Kraj strokovne prireditve

Sektor/oddelek/enota

14. – 15.1.2018 

Tečaj pozicioniranja

OIL

DORA

25. – 27.1. 2018

2nd ESSO-EYSAC Hands on Course on Colorectal Cancer Surgery

Ljubljana

Sektor operativnih strok

Januar, februar 2018

Oskrba in reševanje zapletov pri PICC katetrih

Onkološki inštitut Ljubljana

Dejavnost ZN in oskrbe bolnika

6.2.2018

Delavnica zadnji dnevi življenja

Onkološki inštitut Ljubljana

Oddelek za akutno paliativno oskrbo

16.2.2018

Multidiscip- linarni tečaj

OIL

DORA

Februar 2018

Delavnica zdravljenja bolečine pri bolniku z rakom

Onkološki inštitut Ljubljana

Oddelek za akutno paliativno oskrbo 

10.3.2018

Šola klinične prehrane, Modul 1

Ljubljana

Enota za klinično prehrano

21. – 22.3.2018

3rd Veterinary workshop on electroporation based technologies

Ljubljana

Oddelek Eksperimentalne onkologije

24.3.2018

Šola klinične prehrane, Modul 1Ljubljana

Enota za klinično prehrano

Marec 2018

Šola uvajanja, nege PICC katetrov + reševanje zapletov

Onkološki inštitut Ljubljana

Oddelek za anestezijo

Marec 2018

14. šola melanoma

Onkološki inštitut Ljubljana

Sektor internistične onkologije

Marec/ oktober 2018

2. onko-nefrološka šola

Onkološki inštitut Ljubljana

Sektor internistične onkologije

6.4.2018

Šola diagnostike patoloških sprememb v dojkah za specializante

Onkološki inštitut Ljubljana

Oddelek za radiologijo

April 2018

Delavnica PECS blokov

Onkološki inštitut Ljubljana

Oddelek za anestezijo 

April 2018

Predstavitev smernic zdravljenja pljučnega raka

Onkološki inštitut Ljubljana

Sektor radioterapije

11.5.2018

Šola podpornega zdravljenja bolnikov z rakom

Onkološki inštitut Ljubljana

Sektor radioterapije

25.5.2018

3. dan ščitnice

Onkološki inštitut Ljubljana

Sektor operativnih strok

Maj 2018

Delavnica zdravljenje bolečine pri bolniku z rakomOnkološki inštitut Ljubljana

Oddelek za akutno paliativno oskrbo

Maj 2018

Simpozij raka dojke

Onkološki inštitut Ljubljana Sektor internistične onkologije, Sektor radioterapije

Maj 2018

Spomladansko strokovno srečanje Združenja za senologijo

Ljubljana ali Maribor

Sektor internistične onkologije

Maj 2018

Teme iz internistične onkologije

Onkološki inštitut Ljubljana

Sektor internistične onkologije

Maj 2018

Praznovanje mednarodnega dneva medicinskih sester

Onkološki inštitut Ljubljana

Dejavnost ZN in oskrbe bolnika

Pomlad 2018

Delavnica za uporabnike aplikacije ZOCI in ostalih aplikacij za vnos podatkov

Onkološki inštitut Ljubljana

Epidemiologija in register raka

Pomlad 2018

Delavnica o podcenjenih brisih materničnega vratu pri bolnicah z rakom materničnega vratu z e-tečajem

zora.onko-i.si/za-stroko/e-tecaj/

Epidemiologija in register raka

Pomlad 2018

Elektronska shema in delavnica za zagotavljanje kakovosti v cervikalni patologiji

Onkološki inštitut Ljubljana

Epidemiologija in register raka

Pomlad/jesen 

Tečaj komunikacije – 4 delavnice po 12 oseb

Celjska koča

DORA

1. – 2.6.2018

Onkološki vikend

Portorož

Sektor operativnih strok

Junij 2018

Diagnostika urotelijskega karcinoma visokega gradusa v urinu

Onkološki inštitut Ljubljana

Oddelek za citopatologijo

3.7. – 7.7.2018

AAPM – ISEP Course

Ljubljana

Služba za dozimetrijo in kakovost radioloških posegov

September 2018

Komunikacija

Onkološki inštitut Ljubljana Oddelek za akutno paliativno oskrbo

September 2018

Šola uvajanja, nege PICC katetrov + reševanje zapletov

Onkološki inštitut Ljubljana

Oddelek za anestezijo

September 2018

Šola klinične prehrane, Modul 2

Ljubljana

Enota za klinično prehrano

12.10.2018

4. Šola o ginekološkem rakuOnkološki inštitut Ljubljana

Sektor radioterapije

22. – 23.10.2018

ESSO course on electrochemotherapy of cutaneous and deep seated tumors

Ljubljana

Oddelek Eksperimentalne onkologije, Sektor operativnih strok

23.10.2018

Sodobni izzivi onkološke farmacije

Onkološki inštitut Ljubljana

Lekarna

Oktober 2018

8. Šola tumorjev prebavil

Onkološki inštitut Ljubljana

Sektor internistične onkologije

Oktober 2018

3. Šola pljučnega raka

Onkološki inštitut Ljubljana

Sektor radioterapije

Oktober 2018

Na stičišču paliativna oskrba in nefrologija

Univerzitetni klinični center Ljubljana

Oddelek za akutno paliativno oskrbo

Oktober 2018

8. izobraževalni dan programa ZORA

Kongresni center brdo pri kranju

Epidemiologija in register raka

Oktober 2018

XXVI. Seminar v spomin Dušana RejeOnkološki inštitut Ljubljana

Epidemiologija in register raka

Oktober 2018

Šola klinične prehrane, Modul 3

Ljubljana

Enota za klinično prehrano

11.11.2018

Šola zdravljenja karcinoze peritoneja

Ljubljana

Sektor operativnih strok

11. – 17.11.2018

Electroporation based technologies and treatments

Ljubljana

Oddelek Eksperimentalne onkologije

November 2018

14. dan internistične onkologije

Onkološki inštitut Ljubljana

Sektor internistične onkologije

November 2018

Šola uroloških rakov

Onkološki inštitut Ljubljana

Sektor internistične onkologije

November 2018

Jesensko strokovno srečanje Združenja za senologijo

Ljubljana ali Maribor

Sektor internistične onkologije

November 2018

Pretočno citometrična diagnostika levkemij in limfomov

Onkološki inštitut Ljubljana

Oddelek za citopatologijo

November 2018

Delavnica zdravljenja bolečine pri bolniku z rakom

Onkološki inštitut Ljubljana

Odd. za Paliativno med.

Jesen 2018

Kolposkopski tečaj

Univerzitetni klinični center Ljubljana

Epidemiologija in register raka

Jesen 2018

Delavnica za usklajevanje ocenjevanja tkivnih vzorcev materničnega vratu na državni ravni

Onkološki inštitut Ljubljana

Epidemiologija in register raka

Jesen 2018

Delavnica za prenovo informacijskega sistema ZORA

Okolica Ljubljane

Epidemiologija in register raka

Jesen 2018

UpToDate

Onkološki inštitut Ljubljana

Strokovna Knjižnica

Jesenski termin (1 dan)

Multidisciplinarni tečaj

OIL

DORA

Jesenski termin (2 dni)

Tečaj pozicioniranja

OIL

DORA

Jesenski termin

Obnovitveni tečaj

OIL

DORA

Druga polovica 2018

Tečaj uporabe aplikacij za izračunavanje ogroženosti za raka dojk in verjetnosti prisotnosti mutacije na BRCA1/2

Onkološki inštitut Ljubljana Oddelek za genetsko svetovanje

4 dni

Onkološka zdravstvena nega in onkologija: teoretične in praktične osnove

Onkološki inštitut Ljubljana

Dejavnost ZN in oskrbe bolnika

1 x mesečno

Standardni postopki medicinskih sester v zvezi z venskim podkožnim prekatom – vensko valvulo (za zaposlene v ZN na OI)

Onkološki inštitut Ljubljana

Dejavnost ZN in oskrbe bolnika

1 x mesečno

Higiena rok

Onkološki inštitut Ljubljana

Dejavnost ZN in oskrbe bolnika

1 x mesečno 

Delavnice za novo zaposlene (higiena rok)

Onkološki inštitut Ljubljana

Dejavnost ZN in oskrbe bolnika

1 x mesečno

Delavnice za novozaposlene (voda in odpadki)

Onkološki inštitut Ljubljana

Dejavnost ZN in oskrbe bolnika

1 x mesečno

Delavnice izolacije

Onkološki inštitut Ljubljana

Dejavnost ZN in oskrbe bolnika

3 x mesečno

TPO delavnice za zaposlene v ZN in upravni dejavnosti na OI

Onkološki inštitut LjubljanaDejavnost ZN in oskrbe bolnika

3 – 4 x mesečno

Redna strokovna predavanja dejavnosti zdravstvene nege in oskrbe (interna izobraževanja)

Onkološki inštitut LjubljanaDejavnost ZN in oskrbe bolnika

1 x letno

Izobraževanje za gospodinje in zaposlene v COE

Onkološki inštitut LjubljanaDejavnost ZN in oskrbe bolnika

1 x letno

Uvajalni seminar za novo zaposlene v ZN

Onkološki inštitut LjubljanaDejavnost ZN in oskrbe bolnika

2 x letno

Obvezna vsebina za podaljšanje licence

Onkološki inštitut LjubljanaDejavnost ZN in oskrbe bolnika
2 x letnoOdprti dostop in institucionalni repozitorij DIRROSStrokovna knjižnica, (čitalnica)Strokovna Knjižnica

2 x letno

Iskalne strategije

Strokovna knjižnica, (čitalnica)Strokovna Knjižnica

6 x letno

Knjižnične zbirke in storitve

Strokovna knjižnica, (čitalnica)Strokovna Knjižnica

Po potrebi

Šola za presejalce

Onkološki inštitut Ljubljana

Epidemiologija in register raka

Po individualnem dogovoruZdravstvena nega bolnika na sistemskem zdravljenjuOnkološki inštitut LjubljanaDejavnost ZN in oskrbe bolnika
Po individualnem dogovoruZdravstvena nega bolnika, ki se zdravi z radioterapijoOnkološki inštitut LjubljanaDejavnost ZN in oskrbe bolnika
Po individualnem dogovoruStandardni postopki medicinskih sester v zvezi z venskim podkožnim prekatom – vensko valvuloOnkološki inštitut Ljubljana ali po individualnem dogovoruDejavnost ZN in oskrbe bolnika
Po dogovoruDelavnice uporabe ovirnicOnkološki inštitut LjubljanaDejavnost ZN in oskrbe bolnika
Po dogovoruKakovost in varnostOnkološki inštitut LjubljanaDejavnost ZN in oskrbe bolnika
datum bo še določen10 predavanj v okviru evaluacije klinične poti prehranske podpore (4 zdravniki, 4 zdravstvena nega, 2 skupne)LjubljanaEnota za klinično prehrano
datum bo še določen3 delavniceDogovorEnota za klinično prehrano
datum bo še določenDelavnica meritve sestave telesaLjubljanaEnota za klinično prehrano
Ni znanoTečaj oživljanja* za zaposlene na DoriOILDORA
cca. 4 x mesečnoStrokovni sredini seminarji OI Ljubljana**Onkološki inštitut Ljubljana ERID
cca. 4 x mesečnoStrokovni sestanki Sektorja internistične onkologije**Onkološki inštitut Ljubljana Sektor internistične onkologije
cca. 4 x mesečnoStrokovni sestanki Sektorja operativnih strok**Onkološki inštitut Ljubljana Sektor operativnih strok
cca. 4 x mesečnoStrokovni sestanki Sektorja radioterapije**Onkološki inštitut Ljubljana Sektor radioterapije
cca. 4 x mesečnoStrokovni sestanki Dejavnosti zdravstvene nege in oskrbe bolnika**Onkološki inštitut Ljubljana Dejavnost ZN in oskrbe bolnika
cca. 4 x mesečnoStrokovni sestanki Oddelka za paliativno oskrboOnkološki inštitut Ljubljana Oddelek za paliativno oskrbo
cca. 3-4 x mesečnoStrokovni sestanki Oddelka za citopatologijo**Onkološki inštitut LjubljanaOddelek za citopatologijo
cca. 3-4 x mesečnoStrokovni sestanki Oddelka za patologijo**Onkološki inštitut LjubljanaOddelek za patologijo
cca. 1-2 x mesečnoStrokovni sestanki/seminarji Epidemiologije in registra raka**Onkološki inštitut LjubljanaEpidemiologija in register raka
cca. 1-2 x mesečnoStrokovni sestanki Oddelka za psihoonkologijoOnkološki inštitut LjubljanaOddelka za psihoonkologijo
10 x letnoStrokovni sestanki Lekarne**Onkološki inštitut LjubljanaLekarna
10 x letnoStrokovni sestanki Oddelka za genetsko svetovanje in odd. za molekularno diagnostikoOnkološki inštitut Ljubljana Oddelek za genetsko svetovanje in odd. za molekularno diagnostiko
50 x letnoStrokovni obiski**Onkološki inštitut Ljubljana ERID


*Za strokovne seminarje/sestanke/obiske Onkološkega inštituta Ljubljana še nimamo naslovov. Na osnovi predhodnih izobraževanj smo številčno predvideli koliko seminarjev/sestankov/obiskov bomo organizirali v letu 2018. Za strokovne seminarje/sestanke pridobivamo tudi kreditne točke s strani Zdravniške zbornice Slovenija.

 

 

© 2018 - Onkološki inštitut Ljubljana