OI Ljubljana
Eng

Visokošolski učitelji in asistenti

V raziskovalno in izobraževalno dejavnost Onkološkega inštituta so vključeni zdravniki in medicinske sestre ter zdravstveni sodelavci raziskovalci.

Med njimi je 78 doktorjev znanosti in 37 magistrov znanosti. Mnogi so pridobili tudi naziv visokošolskega učitelja ali asistenta na eni od slovenskih univerz. Vključeni so v izobraževalne programe Univerze v Ljubljani, na dodiplomskem in podiplomskem študiju, kot tudi Univerze v Mariboru, Politehnike v Novi Gorici in Univerze na Primorskem.

 

Član SAZU

 • akad. prof. dr. Serša Gregor, univ. dipl. biol., izredni član
 • akad. dr. Lamovec Janez, dr. med., redni član (podjemna pogodba, upokojenec)

 

Redni profesorji

 • dr. Bešić Nikola, dr. med.
 • dr. Hočevar Marko, dr. med.
 • dr. Jezeršek Novaković Barbara, dr. med.
 • dr. Čemažar Maja, univ. dipl. biol.
 • dr. Serša Gregor, univ. dipl. biol.
 • dr. Snoj Marko, dr. med., svet.
 • dr. Strojan Primož, dr. med.

 

Znanstveni svetniki

 • dr. Čemažar Maja, univ. dipl. biol.
 • dr. Jezeršek Novaković Barbara, dr. med.
 • dr. Novaković Srdjan, univ. dipl. biol.

 

Izredni profesorji

 • dr. Kloboves-Prevodnik Veronika, dr. med.
 • dr. Ocvirk Janja, dr. med.
 • dr. Velenik Vaneja, dr. med.
 • dr. Zadnik Vesna, dr. med.
 • dr. Zakotnik Branko, dr. med.
 • dr. Žgajnar Janez, dr. med.

 

Višji znanstveni sodelavci

 • dr. Kamenšek Urška, univ. dipl. biol.
 • dr. Kranjc Simona, univ. dipl. biol.

 

Docenti

 • dr. Grašič Kuhar Cvetka, dr. med.
 • dr. Kovač Viljem, dr. med.
 • dr. Krajc Mateja, dr. med.
 • dr. Oblak Irena, dr. med.
 • dr. Perhavec Andraž, dr. med.
 • dr. Primož Peterlin, univ. dipl. fiz.
 • dr. Pohar-Marinšek Živa, dr. med.
 • dr. Rotovnik Kozjek Nada, dr. med.
 • dr. Šeruga Boštjan, dr. med.
 • dr. Škof Erik, dr. med.
 • dr. Vrankar Martina, dr. med.
 • dr. Zadravec Zaletel Lorna, dr. med.
 • dr. Žagar Ivana, dr. med.

 

Znanstveni sodelavci

 • dr. Todorović Vesna, univ. dipl. biokem.

 

Asistenti

 • dr. Bošnjak Maša, mag. farm.
 • dr. But Hadžić Jasna, dr. med.
 • Casar Božidar, univ. dipl. fiz.
 • dr. Contreras Bandres Juan Antonio, univ. dipl. kem.
 • dr. Devjak Rok, dr. med.
 • dr. Dolinšek Tanja, univ. dipl. biokem.
 • Eberl Andreja, mag. farm. spec.
 • dr. Edhemović Ibrahim, dr. med.
 • Eržen Jakšič Romana, dr. med.
 • mag. Felicijan Ana, dr. med.
 • Fortuna Lužar Marijana, mag. farm. spec.
 • Gornjec Andreja, dr. med.
 • dr. Grabec Daša, univ. dipl. fiz.
 • Grgić Marina, univ. dipl. biokem.
 • dr. Grošelj Blaž, dr. med.
 • dr. Gugić Jasenka, dr. med.
 • Jarm Katja, dr. med.
 • Jašič Vesna, mag. zdr. neg.
 • Jerman Tine, mag. družb. inf.
 • Jezeršek Sandra, dr. med.
 • Kompan Tomaž, dr. med.
 • Kos Špela, mag. farm.
 • Kovačevič Mina, mag. farm.
 • dr. Lampreht Tratar Urša, dr. vet. med.
 • Macanović Minka, mag. zdr. neg.
 • dr. Marinko Tanja, dr. med.
 • dr. Marolt Mušič Maja, dr. med.
 • dr. Mencinger Marina, dr. med.
 • Mendez Carot Ingacio, univ. dipl. fiz., spec.
 • dr. Merlo Sebastjan, dr. med.
 • Ovčariček Tanja, dr. med.
 • dr. Perić Barbara, dr. med.
 • Plavc Gaber, dr. med.
 • dr. Prevc Ajda, mag. funkc. biol.
 • dr. Reberšek Martina, dr. med.
 • dr. Rožman Samo, mag. farm. spec.
 • Savarin Monika, mag. mol. biol.
 • Sonc Monika, mag. farm. spec.
 • dr. Stanič Karmen, dr. med.
 • Starešinič Barbara, mag. mol. funk. biol.
 • dr. Stražišar Branka, dr. med.
 • dr. Šegedin Barbara, dr. med.
 • Tavčar Petra, mag. farm. spec.
 • dr. Todorović Vesna, univ. dipl. biokem.
 • Uhan Kastelic Simona, dipl. inž. lab. biomed.
 • Uršič Katja, mol. funk. biol.
 • Virant Igor, mag. farm. spec.

  

Višji predavatelji

 • mag. Škufca Smrdel Andreja Cirila, univ. dipl. psih.

 

Predavatelji

 • Zdravniki
  • Benedik Jernej, dr. med.
  • Jančar Janez, dr. med. (podjemna pogodba, upokojenec)
 • Medicinske sestre
  • Pečnik Tjaša, viš. med. ses., prof. zdr. vzg.
  • Lokajner Gordana, dipl. m. s., univ. dipl. org.
  • Bernot Marjana, dipl. m. s., univ. dipl. org.
  • Škrbina Vanja, dipl. m.s., mag. zdr. neg.

 

 

© 2018 - Onkološki inštitut Ljubljana