OI Ljubljana
Eng

Zaposleni

Igor Josipović
T: +386 1 5879 644
E: ijosipovic@onko-i.si

Peter Mivšek
T: +386 1 5879 682
E: pmivsek@onko-i.si

Klemen Krevl 
T: +386 1 5879 499
E: kkrevl@onko-i.si

Jure Kačič
T: +386 1 5879 660
E: jkacic@onko-i.si

Mojca Berlec, univ.dipl.inž.el.
T: +386 1 5879 686
E: mberlec@onko-i.si

Vanja Polajnar, univ.dipl.org.
T: +386 1 5879 646
E: vpolajnar@onko-i.si

Mojca Pavešič, univ.dipl.org.
T: +386 1 5879 645
E: mpavesic@onko-i.si

Tomaž Tušek
T: +386 1 5879 323
ttusek@onko-i.si
 

Od zaposlenih se zahteva smisel za delo z ljudmi, poglobljena znanja s področja uporabe Microsoft Windows in Office orodij, poznavanje tehnologij Java, HTML in SQL.

 

Področja dela

Informatika je sestavni del vseh poslovnih procesov na OI. Dejavnost lahko smiselno razdelimo na zdravstveno in poslovno informatiko.

Že leta 1990 je bil izdelan idejni projekt izgradnje zdravstvenega informacijskega sistema. Na podlagi teh izhodišč je bil v sodelovanju s podjetjem Marand zgrajen bolnišnični informacijski sistem Webdoctor, ki s svojimi moduli trenutno pokriva 90% zdravstvene dejavnosti. Osnovni moduli so:

 • E-popis
 • Sprejemna pisarna
 • Ambulanta
 • Hospital
 • Strojepisnica
 • Kirurgija
 • Radioterapija
 • Kemoterapija
 • Sistemska terapija
 • Laboratorij
 • Obračun storitev
 • Fakturiranje
 • SPP
 • Register raka
 • Bolnišnični RR
 • Zora
 • DORA
 • Priprava citostatikov - CYPRO


Poslovni informacijski sistem je sestavljen iz kopice med seboj delno ali v celoti povezanih aplikacij:

 • Kadrovski informacijski sistem
 • Glavna knjiga in saldakonti 
 • Knjigovodstvo osnovnih sredstev
 • Osebni dohodki
 • Skladiščno poslovanje 
 • Lekarniško poslovanje 
 • Knjižnica


Ob dejstvu, da na inštitutu premoremo okoli 800 delovnih postajah je levji delež delovnega časa zaposlenih na oddelku za informatiko namenjen podpori uporabnikov - svetovanju pri uporabi programske opreme in pomoči pri odpravljanju napak. Za zagotavljanje zadovoljivega nivoja uslug imamo

 • računalniško podprto vodenje projektov
 • elektronsko spremljanje tekočih aktivnosti.

 

 

© 2019 - Onkološki inštitut Ljubljana
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava