OI Ljubljana
Eng

Arhiv smernic / priporočil

Smernice za obravnavo bolnikov z malignimi limfomi

Smernice za obravnavo bolnikov z malignimi limfomi vsebujejo nova spoznanja, ki bodo privedla do boljše obravnave bolnikov s to boleznijo. Te smernice predstavljajo skupna prizadevanja, da bi uskladili in izboljšali delo na področjih preventive, diagnostike in zdravljenja malignih limfomov.
2020, 53 str., COBISS.SI-ID 3456379

pdf
Smernice iz l. 2018 so bile objavljene tudi v reviji Onkologija  št. 1 (jun. 2018), str. 74-94

Smernice diagnostike in diferenciranega raka ščitnice

Porast števila bolnikov z rakom ščitnice v zadnjem desetletju je skoraj v celoti zaradi papilarnega raka ščitnice, še posebno papilarnega mikrokarcinoma, ki pa ima odlično prognozo. Na področjih z zadostno vsebnostjo joda v prehrani, med takšnimi je tudi Slovenija, ima tipno zatrdlino v ščitnici 5 % žensk in 1 % moških. Z ultrazvočno preiskavo najdemo spremembe v ščitnice pri 16 do 68 % preiskovancev. Spremembe so pogostejše pri ženskah in starejših. Raka ščitnice lahko dokažemo pri 7 do 15 % preiskovancev. Velika večina tako ugotovljenega raka ščitnice ne ogroža življenja oziroma zdravja te osebe. Smernice diagnostike in diferenciranega raka ščitnice so nastale v sodelovanju strokovnjakov OILJ, MF in UKC.
2017, 57 str., COBISS.SI-ID 2618491

pdf
Povzetek smernic je bil objavljen tudi v reviji Onkologija št. 1 (jun. 2017), str. 36-51

Smernice za obravnavo bolnikov z malignimi limfomi

Smernice za obravnavo bolnikov z malignimi limfomi vsebujejo nova spoznanja, ki bodo privedla do boljše obravnave bolnikov s to boleznijo. Te smernice predstavljajo skupna prizadevanja, da bi uskladili in izboljšali delo na področjih preventive, diagnostike in zdravljenja malignih limfomov.

pdfji smernic: 2018, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 in 2008

Priporočila za obravnavo bolnikov s kožnim melanomom

2018, 41 str., COBISS.SI-ID 3284859

pdf

Sistemsko zdravljenje raka pljuč

Rak pljuč je danes najpogostejši rak  in tudi najpogostejši vzrok umrljivosti zaradi raka v svetu. V Sloveniji je rak pljuč na četrtem mestu po pogostnosti in na prvem mestu po vzroku smrti zaradi raka. Sistemsko zdravljenje raka pljuč se vpleta v zdravljenje vseh stadijev kot tudi vseh patohistoloških vrst raka pljuč. Smernice  o sistemskem zdravljenju so plod sodelovanja treh ustanov, ki se ukvarjajo s sistemskim zdravljenjem raka pljuč: OILJ, Univerzitetna klinika Golnik in UKC Maribor. Obsegajo priporočeno dopolnilno in sistemsko zdravljenje razsejanega raka pljuč.
2016, 16 str., COBISS.SI-ID 2714235

pdf
Smernice so bile objavljene tudi v reviji Onkologija št. 1 (jun. 2017), str. 52-62

Epitelijski rak jajčnikov, rak jajcevodov, primarni peritonealni serozni karcinom: priporočila za sistemsko zdravljenje

Sistemsko zdravljenje predstavlja standardno zdravljenje epitelijskega raka jajčnikov tako v sklopu primarnega zdravljenja kot tudi pri zdravljenju ponovitve bolezni. V zadnjih letih je bilo veliko novosti v sistemskem zdravljenju, zato smo v letu 2014  pripravili posodobljena priporočila, ki so namenjena strokovni in laični javnosti kot vodilo za usklajeno zdravljenje te bolezni v Sloveniji.
2014, 13 str. 

pdf

Smernice diagnostike in zdravljenja raka dojk

Onkološki inštitut je izdal prenovljene in razširjene  Smernice diagnostike in zdravljenja raka dojk, kjer so opisani sodobni postopki diagnosticiranja in zdravljenja raka dojke. Smernice so namenjene strokovni in laični javnosti ter so vodilo za usklajeno zdravljenje raka dojke za celotno Slovenijo.
2014, 74 str., COBISS.SI-ID 2557051

pdf

Smernice diagnostike in zdravljenja raka dojk

2011, 71 str., COBISS.SI-ID 1293179

pdf

Smernice za obravnavo bolnikov z rakom debelega črevesa in danke

Rak debelega črevesa in danke je bolezen z visoko pojavnostjo in umrljivostjo - v Sloveniji je najpogostejši rak pri obeh spolih skupaj in hkrati drugi najpogostejši vzrok smrti zaradi rakavega obolenja. Letno zboli več kot 1400 ljudi, okrog 700 jih umre. Večinoma zbolevajo ljudje po 60. letu, lahko pa se bolezen pojavi že prej. Strokovnjaki za zdravljenje rakov prebavil smo sestavili smernice zdravljenja raka debelega črevesa in danke. Namenjene so strokovni in laični javnosti kot vodilo za usklajeno zdravljenje te bolezni v Sloveniji.
2010, 21 str.

pdf
Smernice so bile objavljenje tudi v reviji Onkologija št. 1 (jun. 2011), str. 18-25 ter zborniku Onkološki vikend (2011), str. 43-64

Smernice in klinična pot za obravnavo bolnikov z melanomom

Na državni ravni se stalno dopolnjujejo smernice za zdravljenje specifičnih bolezni. Tim za melanom Onkološkega inštituta Ljubljana je v sodelovanju s plastičnimi kirurgi in dermatologi izdal smernice in klinično pot za obravnavo  bolnikov z melanomom, kjer so opisani sodobni postopki diagnosticiranja in zdravljenja melanoma ter spremljava bolnikov. Dokument je namenjen strokovni in laični javnosti ter je vodilo za usklajeno obravnavo bolnikov z  melanomom v Sloveniji.
2010, 34 str., COBISS.SI-ID 1060731

pdf

Smernice za zdravljenje tumorjev glave in vratu

V nacionalnih smernicah za zdravljenje rakov glave in vratu so shematično predstavljena priporočila za dokazovanje bolezni in ugotavljanje njene razširjenosti, zdravljenje in spremljanje bolnikov po zdravljenju. Pri izdelavi smernic so sodelovali strokovnjaki vseh štirih slovenskih ustanov, kjer poteka zdravljenje te vrste rakov: Onkološki inštitut Ljubljana, Klinika za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo ter Klinični oddelek za maksilofacialno in oralno kirurgijo, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Oddelek za otorinolaringologijo, cervikalno in maksilofacialno kirurgijo, Univerzitetni klinični center Maribor.
2008, 58 str.

pdf

Priporočila za prehrano bolnika z rakom

Podhranjenost in kaheksija sta pri bolnikih z rakom pogosta in sta pokazatelja slabše prognoze. Bolnikovo slabo prehransko stanje je povezano s slabšo kakovostjo življenja, slabšim funkcionalnim stanjem bolnika, večjim številom stranskih učinkov zdravljenja, slabšim odzivom tumorja na zdravljenje in s krajšim preživetjem. Priporočila bravnavajo prehransko obravnavo bolnika z rakom, da preprečimo in/ali zmanjšamo nadaljnjo izgubo telesne celične mase. 
2007, 23 str.

pdf

Smernice za diagnostiko in zdravljenje bolnikov z rakom pljuč

Smernice za obravnavo bolnikov s pljučnim rakom so bile v slovenskem prostoru zapisane že nekajkrat . Nova spoznanja zadnjih let terjajo, da se smernice napišejo na novo. Te smernice predstavljajo skupna prizadevanja, da bi uskladili in izboljšali delo na področjih preventive, diagnostike in zdravljenja pljučnega raka.
2006, 56 str., COBISS.SI-ID 21075417

pdf

Smernice zdravljenja raka dojk

Na državni ravni se stalno dopolnjujejo smernice za zdravljenje specifičnih bolezni. Onkološki inštitut je izdal priročnik Smernice zdravljenja raka dojk, kjer so opisani sodobni postopki diagnosticiranja in zdravljenja raka dojke. Smernice so namenjene strokovni in laični javnosti ter so vodilo za usklajeno zdravljenje raka dojke za celotno Slovenijo.
2004, 66 str., COBISS.SI-ID 213811712

pdf

Veljavna priporočila / smernice

Priporočila / smernice, ki so trenutno v veljavi

 

 

© 2019 - Onkološki inštitut Ljubljana
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava