OI Ljubljana
Eng

Arhiv smernic

Smernice za obravnavo bolnikov z rakom debelega črevesa in danke

Rak debelega črevesa in danke je bolezen z visoko pojavnostjo in umrljivostjo - v Sloveniji je najpogostejši rak pri obeh spolih skupaj in hkrati drugi najpogostejši vzrok smrti zaradi rakavega obolenja. Letno zboli več kot 1400 ljudi, okrog 700 jih umre. Večinoma zbolevajo ljudje po 60. letu, lahko pa se bolezen pojavi že prej.
Strokovnjaki za zdravljenje rakov prebavil smo sestavili smernice zdravljenja raka debelega črevesa in danke. Namenjene so strokovni in laični javnosti kot vodilo za usklajeno zdravljenje te bolezni v Sloveniji.

Smernice za obravnavo bolnikov z malignimi limfomi

Smernice za obravnavo bolnikov z malignimi limfomi vsebujejo nova spoznanja, ki bodo privedla do boljše obravnave bolnikov s to boleznijo. Te smernice predstavljajo skupna prizadevanja, da bi uskladili in izboljšali delo na področjih preventive, diagnostike in zdravljenja malignih limfomov. Več>

Smernice zdravljenja raka dojk - 2004

Na državni ravni se stalno dopolnjujejo smernice za zdravljenje specifičnih bolezni. Onkološki inštitut je izdal priročnik Smernice zdravljenja raka dojk, kjer so opisani sodobni postopki diagnosticiranja in zdravljenja raka dojke. Smernice so namenjene strokovni in laični javnosti ter so vodilo za usklajeno zdravljenje raka dojke za celotno Slovenijo.

Priporočila za prehrano bolnika z rakom

Podhranjenost in kaheksija sta pri bolnikih z rakom pogosta in sta pokazatelja slabše prognoze. Bolnikovo slabo prehransko stanje je povezano s slabšo kakovostjo življenja, slabšim funkcionalnim stanjem bolnika, večjim številom stranskih učinkov zdravljenja, slabšim odzivom tumorja na zdravljenje in s krajšim preživetjem. Priporočila bravnavajo prehransko obravnavo bolnika z rakom, da preprečimo in/ali zmanjšamo nadaljnjo izgubo telesne celične mase. Več>

Smernice za obravnavo rakov glave in vratu

V nacionalnih smernicah za zdravljenje rakov glave in vratu so shematično predstavljena priporočila za dokazovanje bolezni in ugotavljanje njene razširjenosti, zdravljenje in spremljanje bolnikov po zdravljenju. Pri izdelavi smernic so sodelovali strokovnjaki vseh štirih slovenskih ustanov, kjer poteka zdravljenje te vrste rakov: Onkološki inštitut Ljubljana, Klinika za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo ter Klinični oddelek za maksilofacialno in oralno kirurgijo, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Oddelek za otorinolaringologijo, cervikalno in maksilofacialno kirurgijo, Univerzitetni klinični center Maribor.

 

 

© 2019 - Onkološki inštitut Ljubljana
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava