OI Ljubljana
Eng

Smernice

Priporočila za obravnavo bolnic z rakom materničnega telesa

Priporočila za obravnavo bolnikov s kožnim melanomom

Smernice diagnostike in zdravljenja raka dojk

Smernice diagnostike in diferenciranega raka ščitnice

Smernice za sistemsko zdravljenje raka pljuč

Rak pljuč je danes že najpogostejši rak  in tudi najpogostejši vzrok umrljivosti zaradi raka v svetu. V Sloveniji je rak pljuč na četrtem mestu po pogostnosti in na prvem mestu po vzroku smrti zaradi raka. Sistemsko zdravljenje raka pljuč se vpleta v zdravljenje vseh stadijev kot tudi vseh patohistoloških vrst raka pljuč. Nove smernice  o sistemskem zdravljenju so plod sodelovanja treh ustanov, ki se ukvarjajo s sistemskim zdravljenjem raka pljuč: Onkološki inštitut Ljubljana, Univerzitetna klinika Golnik in Univerzitetni klinični center Maribor. Obsegajo priporočeno dopolnilno in sistemsko zdravljenje razsejanega raka pljuč.

Smernice za sistemsko zdravljenje raka jajčnikov

Sistemsko zdravljenje predstavlja standardno zdravljenje epitelijskega raka jajčnikov tako v sklopu primarnega zdravljenja kot tudi pri zdravljenju ponovitve bolezni. V zadnjih letih je bilo veliko novosti v sistemskem zdravljenju, zato smo v letu 2014  pripravili posodobljena priporočila, ki so namenjena strokovni in laični javnosti kot vodilo za usklajeno zdravljenje te bolezni v Sloveniji.

Smernice za obravnavo bolnikov z rakom analnega kanala in analnega roba

Rak analnega kanala in analnega roba se pojavlja redko. V Sloveniji vsako leto na novo zboli v povprečju 20 bolnikov, več žensk kot moških. Smernice so namenjene strokovni in laični javnosti kot vodilo za usklajeno zdravljenje te bolezni v Sloveniji. Pri njihovem pisanju so sodelovali strokovnjaki Onkološkega inštituta Ljubljana, UKC Ljubljana in UKC Maribor.

Smernice za obravnavo bolnikov z malignimi limfomi

Smernice za obravnavo bolnikov z malignimi limfomi vsebujejo nova spoznanja, ki bodo privedla do boljše obravnave bolnikov s to boleznijo. Te smernice predstavljajo skupna prizadevanja, da bi uskladili in izboljšali delo na področjih preventive, diagnostike in zdravljenja malignih limfomov.

Smernice za obravnavo bolnikov z rakom debelega črevesa in danke

Rak debelega črevesa in danke je bolezen z visoko pojavnostjo in umrljivostjo - v Sloveniji je najpogostejši rak pri obeh spolih skupaj in hkrati drugi najpogostejši vzrok smrti zaradi rakavega obolenja. Letno zboli več kot 1400 ljudi, okrog 700 jih umre. Večinoma zbolevajo ljudje po 60. letu, lahko pa se bolezen pojavi že prej.
Strokovnjaki za zdravljenje rakov prebavil smo sestavili smernice zdravljenja raka debelega črevesa in danke. Namenjene so strokovni in laični javnosti kot vodilo za usklajeno zdravljenje te bolezni v Sloveniji.

Smernice za obravnavo rakov glave in vratu

V nacionalnih smernicah za zdravljenje rakov glave in vratu so shematično predstavljena priporočila za dokazovanje bolezni in ugotavljanje njene razširjenosti, zdravljenje in spremljanje bolnikov po zdravljenju. Pri izdelavi smernic so sodelovali strokovnjaki vseh štirih slovenskih ustanov, kjer poteka zdravljenje te vrste rakov: Onkološki inštitut Ljubljana, Klinika za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo ter Klinični oddelek za maksilofacialno in oralno kirurgijo, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Oddelek za otorinolaringologijo, cervikalno in maksilofacialno kirurgijo, Univerzitetni klinični center Maribor.

Smernice zdravljenja raka pljuč

Smernice za obravnavo bolnikov s pljučnim rakom so bile v slovenskem prostoru zapisane že nekajkrat . Nova spoznanja zadnjih let terjajo, da se smernice napišejo na novo. Te smernice predstavljajo skupna prizadevanja, da bi uskladili in izboljšali delo na področjih preventive, diagnostike in zdravljenja pljučnega raka. Več>

Smernice za obravnavo kaheksije pri bolnikih z rakom

Kaheksija je zapleten presnovni sindrom, za katerega je značilna izguba skeletnih mišic z izgubo maščevja ali brez in ki se pogosto razvije pri bolnikih z rakom. Multimodalna presnovna podpora, ki vključuje ustrezno prehransko podporo, telesno aktivnost in farmakološko terapijo bolnikov z rakom, zavira razvoj kaheksije in pripomore k uspešnemu zdravljenju malignih bolezni. Zato je skupina strokovnjakov s področja onkologije splošno opredelitev kaheksije nadgradila z dogovorom o opredelitvi in obravnavi kaheksije pri bolnikih z rakom.

Smernice za obravnavo bolnic z rakom jajčnikov, jajcevodov in s primarnim peritonealnim seroznim rakom

Smernice za obravnavo bolnic z rakom jajčnikov, jajcevodov in s primarnim peritonealnim seroznim rakom tokrat izhajajo v samostojni obliki prvič po letu 2002. Slovenskih smernic nismo želeli le povzeti po vzoru tujih, temveč v njih vnesti tudi naše izkušnje z zdravljenjem teh bolezni. Upamo, da bodo smernice v pomoč v prvi vrsti ginekologom, pa tudi vsem ostalim, ki se ukvarjajo z diagnostiko in zdravljenjem raka jajčnikov, jajcevodov in primarnega peritonealnega seroznega raka.

Strokovna priporočila za obravnavo dermatitisa

Radiodermatitis je akutna poškodba kože, ki nastane zaradi radioterapije oziroma zdravljenja z obsevanjem. Vpliva na kakovost življenja bolnika, povzroča bolečine, neudobje, omejuje aktivnosti in podaljšuje proces zdravljenja. Strokovnjaki OI so pripravili strokovna priporočila za obravnavo dermatitisa, ki vsebujejo: splošne nasvete bolnikom, ki se obsevajo; opis stopenj radiodermatitisa in priporočeno oskrbo, opis ciljev zdravljenja in previdnostnih ukrepov.

Smernice za zdravljenje raka poziralnika in EGS

Rak požiralnika je razmeroma redek tumor z veliko umrljivostjo. Pri izbrani skupini bolnikov je bolezen ozdravljiva, vendar je zdravljenje dolgotrajno, praviloma kombinirano in z visoko morbiditeto, ki lahko precej zmanjša kakovost bolnikovega življenja. Zaradi specifične anatomije rak požiralnika in EGS zgodaj zaseva in je zato v primerjavi z ostalimi malignomi prebavil prognostično slabši. Spisane smernice, kjer so sodelovali strokovnjaki Onkološkega inštituta Ljubljana, UKC Ljubljana in UKC Maribor, so namenjene strokovni in laični javnosti kot vodilo za usklajeno zdravljenje te bolezni v Sloveniji. 

 

 

© 2018 - Onkološki inštitut Ljubljana