OI Ljubljana
Eng

Strokovno delo v zdravstveni negi

Dokumentiranje v zdravstveni negi

Dokumentiranje v zdravstveni negi je pri zagotavljanju kakovostne oskrbe bolnikov ključno. Je komunikacijska metoda, ki vse zdravstvene delavce stalno informira o tem, kakšno zdravstveno nego in oskrbo je bolnik prejel, in jasno opredeli vse pomembne informacije o bolniku. Namen dokumentiranja zdravstvene nege je tudi doseganje zakonskih in profesionalnih standardov.

Zaradi teh razlogov smo v Službi za zdravstveno nego in oskrbo na Onkološkem inštitutu Ljubljana pripravili Projekt uvajanja dokumentacije zdravstvene nege na oddelke, ki bo potekal v več fazah in smo ga začeli izvajati septembra 2004, ko sta se oblikovala dva nova oddelka, H 1 in H 2. Z uvajanjem dokumentacije smo najprej začeli na teh dveh oddelkih, in sicer postopoma, tako da ena DMS/VMS vodi dokumentacijo za enega bolnika, postopno pa bomo vključevali več bolnikov. Ves čas poskušamo sproti reševati težave, ki se pojavljajo v zvezi z dokumentiranjem. V letu 2005 so načrtovane nove selitve oddelkov in s tem uvajanje novega načina dokumentiranja zdravstvene nege še na druge oddelke.

Standardizacija procesov dela

Standardizacija procesov dela je ključnega pomena za poenotenje dela v zdravstveni negi in oskrbi ter je pogoj za spremljanje kakovosti dela. Standardi, navodila in priporočila predstavljajo izobraževalno gradivo za vse novo sprejete zaposlene.

Standarde pripravljamo v manjših delovnih skupinah. Skupina pregleda nova spoznanja na področju, ki ga opisuje standard, pripravi standard po metodologiji "evidence based nursing", ki je uresničljiv v praksi OI. Sledi predstavitev na kolegiju za zdravstveno nego in strokovnem svetu OI ter predstavitev sprejetega standarda zaposlenim, motivacija za uvajanje standarda, uvajanje v prakso in vrednotenje uvedenega standarda. Trenutno imamo za zdravstveno nego in oskrbo izdelanih 53 standardov, navodil in priporočil za delo.

Spremljanje kakovosti

Kakovost dela zaposlenih v zdravstveni negi in oskrbi sistematično spremljamo že od leta 2000. V ta namen smo izdelali kazalce kakovosti.

V letu 2004 smo v okviru strokovnih nadzorov spremljali 18 kazalcev kakovosti iz zdravstvene nege, 19 kazalcev kakovosti iz informiranja in komuniciranja z bolniki in svojci, prav tako smo med bolniki izvedli raziskavo o njihovih izkušnjah v zvezi s prehrano in hotelskimi uslugami.

Kategorizacija zahtevnosti zdravstvene nege

S kategorizacijo ocenjujemo potrebe bolnika glede na zahtevnosti zdravstvene nege, posledično lahko prikažemo obremenjenost zaposlenih in izračun potrebe kadrov v zdravstveni negi.

Od leta 2002 smo aktivni člani operativne skupine Kolegija za poenotenje slovenske kategorizacije zahtevnosti bolnišnične zdravstvene nege. Izdelali smo lastno specifično kategorizacijo za onkološke bolnike, ki smo jo dopolnili z merili vseslovenske kategorizacije, s čimer smo dosegli primerljivost zahtevnosti onkološke zdravstvene nege.

Raziskovanje v zdravstveni negi

Razvoj stroke zdravstvene nege na OI je v veliki meri odvisen od raziskovalnega dela tako v onkološki ZN kot v menedžmentu v ZN in zdravstvu.

Raziskovalno delo mora biti zasnovano tako, da posodobljeno in organizirano znanje prenaša v prakso. Raziskovanje poteka v obliki aplikativnih raziskav menedžmenta, stroke in spremljanja kakovosti dela z vidika uporabnika storitev.

Spremljanje bolnišničnih okužb

Bolnišnične okužbe so tiste, ki jih bolnik dobi med zdravstveno oskrbo ali bivanjem v bolnišnici. Ogrožajo predvsem bolnike z oslabljenim imunskim odgovorom in bolnike, podvržene številnim invazivnim postopkom zdravljenja.

Bolnišnične okužbe podaljšujejo zdravljenje in poslabšujejo ugoden izid zdravljenja ter zaradi nepredvidenih zdravstvenih zapletov resno ogrožajo zdravje in življenje bolnika.

Skrb za preprečevanje širjenja bolnišničnih okužb je naložena vsem zdravstvenim delavcem, ki nudijo zdravstveno oskrbo, in vsem zdravstvenim organizacijam, ki morajo zavzeti aktivno vlogo pri zmanjševanju bremena teh okužb.

 

 

© 2019 - Onkološki inštitut Ljubljana
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava