OI Ljubljana
Eng

Citopatološka preiskava

S citopatološko preiskavo opredelimo bolezenski proces z mikroskopskim pregledom celičnega vzorca in dodatnimi metodami. Številne bolezenske procese lahko opredelimo le z mikroskopskim pregledom in diagnozo postavimo zgolj na podlagi morfoloških značilnosti celic. Pri bolj zapletenih primerih si pomagamo z dodatnimi metodami. Na podlagi mikroskopskega pregleda vzorca se odločimo katero dodatno metodo bomo uporabili. Največkrat uporabljamo metodo imunocitokemije, imunofenotipizacije s pretočnim citometrom in molekularno genetske preiskave.

V onkologiji uporabljamo citopatološko preiskavo, da ugotovimo ali gre za vnetno-reaktivni bolezenski proces, kjer onkološko zdravljenje ni potrebno, ali novotvorbo (rak), kjer je potrebna nadaljnja diagnostika in specifično onkološko zdravljenje. S preiskavo opredelimo naravo (benigno, maligno) in celični izvor novotvorbe (karcinom, maligni melanom, sarkom, limfom, levkemija...). V večini primerov lahko postavimo zelo natančno diagnozo in povemo za kakšno vrsto novotvorbe gre (adenokarcinom dojke, Warthinov tumor, Hodgkinov limfom...). 

Preiskavo lahko opravimo pred prvim onkološkim zdravljenjem zaradi postavitve diagnoze, ugotavljanja razširjenosti maligne bolezni ali določanja napovednih dejavnikov, ki so pomembni za načrtovanje zdravljenja. Opravimo jo lahko tudi med zdravljenjem za oceno uspešnosti zdravljenja, po zaključenem zdravljenju zaradi potrditve morebitne ponovitve maligne bolezni ali za ponovno določitev napovednih dejavnikov, ki se lahko spreminjajo s časom. Zaradi zanesljivosti, enostavnosti in dostopne cene se citopatološka preiskava lahko uporablja tudi kot presejalni test za zgodnje odkrivanje predrakavih in rakavih sprememb. Med najbolj uspešnimi in najbolj pogosto uporabljanimi presejalnimi testi je pregled brisa materničnega vratu, zaradi katerega sta se obolevnost in umrljivost za rakom na materničnem vratu v svetu in pri nas močno zmanjšali. 

S citopatološko preiskavo preiskujemo celice. Celice za analizo pridobimo z aspiracijsko biopsijo s tanko iglo (ABTI) tumorjev, iz telesnih tekočin kot so urin, možganska tekočina, kri ali iz tekočin, ki se nabirajo v telesnih votlinah (izlivi v prsno in trebušno votlino ter v osrčnik) ali pa jih postrgamo s površinskih sprememb na koži ali sluznici (na primer: brisi materničnega vratu). Pregledovanje odluščenih celic imenujemo eksfoliativna citologija.

Citološke vzorce, ki jih sprejmemo na citopatološko preiskavo, v laboratoriju pred mikroskopskim pregledom obdelamo na različne načine. Celične razmaze, ki jih pridobimo z aspiracijsko biopsijo s tanko iglo, brise, skarifikate in krtačenja pobarvamo s standardnimi barvanji (Giemsa, Papanicolaou), da so primerni za pregled s svetlobnim mikroskopom. Tekočinske vzorce centrifugiramo ali filtriramo z metodo membranske filtracije. Iz sedimenta tekočine pripravimo celične razmaze. S citocentrifugo ali tehniko membranske filtracije celice nanesemo neposredno na objektna stekla. Objektna stekla z vzorci ustrezno fiksiramo in pobarvamo za mikroskopski pregled. Iz suspenzije celic, ki smo jo pripravili iz vzorca, dobljenega z aspiracijsko biopsijo s tanko iglo ali sedimenta tekočinskih vzorcev, lahko pripravimo vzorce za morebitne dodatne imunocitokemične in citokemične metode, za imunofenotipizacijo s pretočnim citometrom, meritve DNK ali molekularno genetske preiskave.

 

 

© 2019 - Onkološki inštitut Ljubljana
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava