OI Ljubljana
Eng

Napovedni dejavniki

Z aspiracijsko biopsijo s tanko iglo (ABTI) lahko enostavno, hitro in na bolniku prijazen način odvzamemo material za določanje beljakovin (antigenov) in okvar DNK (pomnožitve genov, translokacije, točkaste mutacije...), ki so pomembne za načrtovanje zdravljenja s sodobnimi tarčnimi zdravili. Delovanje tarčnih zdravil je povezano s prisotnostjo točno določenih beljakovin ali okvar DNK v tumorskih celicah. Zato je uporaba teh zdravil smiselna le, če beljakovine in okvare DNK v tumorskih celicah dokažemo. V ambulanti za citološke punkcije najpogosteje odvzamemo material za določitev tarčnih molekul, ki so pomembne za načrtovanje zdravljenja raka dojke (estrogenski in progesteronski receptorji, HER-2 onkogen), raka pljuč (EGFR onkogen, ALK in ROS1 translokacija, K-RAS mutacije) in malignih limfomov (CD20, CD30 in CD52). Estrogenske in progesteronske receptorje, CD20, CD30 in CD52 določamo sami z metodo imunocitokemije ali z imunofenotipizacijo s pretočnim citometrom. Vzorce za določitev HER-2 onkogena, ALK in ROS1 translokacije pošiljamo na Oddelek za patologijo Onkološkega inštituta, vzorce za določitev K-RAS mutacije na Oddelek za molekularno diagnostiko Onkološkega inštituta in vzorce za določitev statusa EGFR onkogena v Bolnišnico Golnik.

 

 

© 2019 - Onkološki inštitut Ljubljana
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava