OI Ljubljana
Eng

Seznam preiskav in navodila naročnikom za pošiljanje vzorcev

Na Oddelku za citopatologijo pregledujemo vzorce na maligne celice. Tipne spremembe sami z metodo aspiracijske biopsije s tanko iglo (citološka punkcija) odvzamemo v ambulanti 6 Onkološkega inštituta Ljubljana ali po dogovoru prisostvujemo pri vodenih punkcijah pod kontrolo ultrazvoka (UZ) ali računalniške tomografije (CT) - na Onkološkem inštitutu Ljubljana ali v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana. Ostale vzorce, ki jih odvzamejo za to usposobljeni zdravniki v drugih ustanovah sprejemamo v preiskavo na sprejemu Oddelka za citopatologijo. Vzorce ustrezno obdelamo, pobarvamo in pripravimo za mikroskopski pregled ali, če je potrebno, za dodatne metode. Vzorec mora spremljati Napotnica za citopatološke preiskave in Naročilnica za obračun storitev. Podatki o pacientih na napotnicah in poslanih vzorcih se morajo ujemati, sicer jih zavrnemo. Na Napotnici za citopatološko preiskavo mora biti poleg podatkov o pacientu in vrsti ter datumu odvzema poslanega vzorca jasno navedena diagnoza, podatki o terapiji in podatki o naročniku preiskave.

 

Preiskava/ storitev

Zahtevana količina ali oblika vzorca

 

Posebnosti

Odvzem vzorca s citološko punkcijo (ABTI)

/

Možen odvzem vzorca za mikrobiološke in molekularno genetske analize*. Potrebna je ustrezna napotnica!

Odvzem skarifikata, izcedka

 

/

/

Priprava in pregled vzorca pridobljenega s citološko punkcijo (ABTI)

razmazi** na objektnih steklih, dobro posušeni na zraku in/ ali čim več tekočinskega vzorca v brizgi ali epruveti

Za dodatne diagnostične metode*** je potrebno iglo po izdelavi razmazov sprati v spiralno tekočino, ki jo pridobite na Oddelku za citopatologijo OIL.

Priprava in pregled skarifikata, izcedka, krtačenja

razmazi** na objektnih steklih, dobro posušeni na zraku

/

Priprava in pregled izlivov v telesne votline

 

Do 100 ml. Poslati je potrebno čim več vzorca, če je možno 100 ml.

Priporočen transport v 12 do 48 urah.

Priprava in pregled likvorja

1,5 do 2,5 ml; pri sumu na limfom vsaj 5 ml.

Transport takoj po odvzemu, na ledu!

Priprava in pregled sputuma, na zahtevo tudi na siderofage

/

Svež, nefiksiran vzorec, transport takoj po odvzemu.

Priprava in pregled bronhoalveolarnega izpirka

Do 100 ml

Transport takoj po odvzemu.

Priprava in pregled urina in izpirkov urina

100 ml

Transport takoj po odvzemu.

Drugi jutranji urin, srednji curek. Vzorci 24-urnega urina NISO PRIMERNI!

Priprava in pregled kostnega mozga

 

Za vse vzorce kostnega mozga je potreben transport takoj po odvzemu!

 
  • DNK ploidija
 

-razmazi**

-3 ml vzorca v 3,0 ml

epruveto z

antikoagulantom

K2EDTA ali K3EDTA

/
 
  • MRD pri bolnikih z ALL
 

-razmazi**

-4 ml vzorca v epruveto z

antikoagulantom

K2EDTA ali K3EDTA

Napotnica za določitev MRD
 
  • diagostika zasevkov karcinomov, malignega melanoma, sarkomov...
 

-razmazi**

-4 ml vzorca v epruveto z

antikoagulantom

K2EDTA ali K3EDTA

/
 
  •  nevroblastom
 

-razmazi**

-3-5 ali 10 ml vzorca iz

dveh mest v heparizirani epruveti

 
 
  • za imunofenotipizacijo s pretočnim citometrom pri sumu na limfom
 

-razmazi**

- 3ml vzorca v 3,0 ml

epruveto z

antikoagulantom

K2EDETA ali K3EDETA ali

stebriček

 

Priprava in pregled periferne krvi za imunofenotipizacijo s pretočnim citometrom pri sumu na limfom:

 

Za vse vzorce periferne krvi je potreben transport takoj po odvzemu!

 
  • naročnik OIL
 

-razmazi**

-3 ml vzorca v 3,0 ml

epruveto z

antikoagulantom

K2EDTA ali K3EDETA

/
 
  • zunanji naročniki
 

-3 ml vzorca v 3,0 ml

epruveto z

antikoagulantom

K2EDTA ali K3EDETA

OBVEZNA Naročilnica preiskav Oddelka za laboratorijske dejavnosti OIL!

Priprava in pregled steklovine

 

-nerazredčena steklovina v spiralni tekočini (1 ml)

-razredčena steklovina v kontejnerju

Transport takoj po odvzemu! Spiralno tekočino pridobite na Oddelku za citopatologijo OIL.

Barvanje in pregled brisa materničnega vratu (BMV)

1 BMV na objektnem steklu, fiksacija z Merckofix

Priimek in laboratorijska številka s svinčnikom na peskanem delu. Napotnica »Citološki izvid (Klasifikacija po Bethesdi)«, državnega presejalnega programa ZORA.

Imunofenotipizacija s pretočnim citometrom

Razmaz**, celični vzorec v spiralni tekočini ali tkivni vzorec v spiralni tekočini

Transport takoj po odvzemu!

Spiralno tekočino pridobite na Oddelku za citopatologijo OIL.

Določanje DNK ploidije

Razmaz**, vzorec v spiralni tekočini

Spiralno tekočino pridobite na Oddelku za citopatologijo OIL.

Določanje antigenov v vzorcu z metodo imunocitokemije

Razmaz**, vzorec v spiralni tekočini

Spiralno tekočino pridobite na Oddelku za citopatologijo OIL.

Dokazovanje celičnih komponent z metodo citokemije

Razmaz**, vzorec v spiralni tekočini

Spiralno tekočino pridobite na Oddelku za citopatologijo OIL.

Določanje prisotnosti vrHPV s Hybrid capture 2 (HC2)

Vzorec BMV v STM (Qiagen)

Napotnica za Triažni test HPV državnega presejalnega programa ZORA. Naročilnica za obračun storitev.

Priprava celične suspenzije iz tkivnega bloka za merjenje DNA

HE preparat, 2 tkivni rezini (50 µm) v tkivni vrečki, ki je spravljena v zaprti kaseti

/

Pregled pobarvanega preparata

 

/

/

Konzultacijski pregled preparata

 

/

/


ABTI...aspiracijska biopsija s tanko iglo
ALL...akutna limfoblastna levkemija
BMV...bris materničnega vratu
DNK...deoksiribonukleinska kislina
HC2...Hybrid Capture 2 HE...hematoksilin in eozin
HPV...humani papiloma virus
MRD...minimalna rezidualna bolezen
OIL...Onkološki inštitut Ljubljana,
 STM...Specimen Transprt Medium
vrHPV... visoko rizični humani papiloma virus
ZORA...Državni program zgodnjega odkrivanja predrakavih sprememb materničnega vratu
*…Preiskave na Inštitutu za mikrobiologijo in imunologijo Ljubljana (patogene bakterije, antibiogram, Bartonella...); v Bolnišnici Golnik: Laboratorij za mikobakterije (Mycobacterium tuberculosis), in Laboratorij za citologijo in patologijo (NGS, PDL1); na Medicinski fakulteti, Inštitut za patologijo (NGS, PDL1); na Onkološkem inštitutu Ljubljana: Oddelek za patologijo (FISH: ALK, HER 2, ROS1…) in Oddelek za molekularno diagnostiko (analiza klonalnosti limfocitnih populacij z metodo PCR, določanje genotipov (K-RAS, B-RAF…, večgensko testiranje)).
**... razmazi na čistih objektnih steklih (76x26 mm) naj bodo enakomerni, v enem sloju, podatki o pacientu (priimek in ime) in mesto odvzema naj bodo napisani s svinčnikom na peskanem delu objektnega stekla. Pustiti je potrebno dovolj prostora za laboratorijsko številko.
***.... imunofenotipizacija s pretočnim citometrom, imunocitokemija, molekularno genetske preiskave

 

 

 

© 2019 - Onkološki inštitut Ljubljana
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava