OI Ljubljana
Eng

Seznam preiskav in navodila naročnikom za pošiljanje vzorcev

Na Oddelku za citopatologijo pregledujemo vzorce na maligne celice. Tipne spremembe sami z metodo aspiracijske biopsije s tanko iglo (citološka punkcija) odvzamemo v ambulanti 6 Onkološkega inštituta Ljubljana ali po dogovoru prisostvujemo pri vodenih punkcijah pod kontrolo ultrazvoka (UZ) ali računalniške tomografije (CT) - na Onkološkem inštitutu Ljubljana ali v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana. Ostale vzorce, ki jih odvzamejo za to usposobljeni zdravniki v drugih ustanovah sprejemamo v preiskavo na sprejemu Oddelka za citopatologijo. Vzorce ustrezno obdelamo, pobarvamo in pripravimo za mikroskopski pregled ali, če je potrebno, za dodatne metode. Vzorec mora spremljati Napotnica za citopatološke preiskave in Naročilnica za obračun storitev. Podatki o pacientih na napotnicah in poslanih vzorcih se morajo ujemati, sicer jih zavrnemo. Na Napotnici za citopatološko preiskavo mora biti poleg podatkov o pacientu in vrsti ter datumu odvzema poslanega vzorca jasno navedena diagnoza, podatki o terapiji in podatki o naročniku preiskave.

 

Preiskava/ storitev

Zahtevana količina ali oblika vzorca

 

Posebnosti

Odvzem vzorca s citološko punkcijo (ABTI)

/

Možen odvzem vzorca za mikrobiološke in molekularno genetske analize*. Potrebna je ustrezna napotnica!

Odvzem skarifikata, izcedka

 

/

/

Priprava in pregled vzorca pridobljenega s citološko punkcijo (ABTI)

razmazi** na objektnih steklih, dobro posušeni na zraku in/ ali čim več tekočinskega vzorca v brizgi ali epruveti

Za dodatne diagnostične metode*** je potrebno iglo po izdelavi razmazov sprati v spiralno tekočino, ki jo pridobite na Oddelku za citopatologijo OIL.

Priprava in pregled skarifikata, izcedka, krtačenja

razmazi** na objektnih steklih, dobro posušeni na zraku

/

Priprava in pregled izlivov v telesne votline

 

Do 100 ml. Poslati je potrebno čim več vzorca, če je možno 100 ml.

Priporočen transport v 12 do 48 urah.

Priprava in pregled likvorja

1,5 do 2,5 ml; pri sumu na limfom vsaj 5 ml.

Transport takoj po odvzemu, na ledu! Pri sumu na limfom pred odvzemom likvorja v laboratoriju pridobite fiksativ (Transfix), ki ohrani celice in zagotavlja boljše rezultate preiskave.

Priprava in pregled sputuma, na zahtevo tudi na siderofage

/

Svež, nefiksiran vzorec, transport takoj po odvzemu.

Priprava in pregled bronhoalveolarnega izpirka

Do 100 ml

Transport takoj po odvzemu.

Priprava in pregled urina in izpirkov urina

100 ml

Transport takoj po odvzemu.

Drugi jutranji urin, srednji curek. Vzorci 24-urnega urina NISO PRIMERNI!

Priprava in pregled kostnega mozga

 

 

 

 • DNK ploidija

 

 

 

 

 

 

 

 • MRD pri bolnikih z ALL

 

 

 

 

 

 

 • diagostika zasevkov karcinomov, malignega melanoma, sarkomov...
 
   
    

     

    •  nevroblastom

     

     

     

     

     

    • za imunofenotipizacijo s pretočnim citometrom pri sumu na limfom

     

     

     

    -razmazi**

    -3 ml vzorca v 3,0 ml

    epruveto z

    antikoagulantom

    K2EDTA ali K3EDTA

     

     

     

     

    -razmazi**

    -4 ml vzorca v epruveto z

    antikoagulantom

    K2EDTA ali K3EDTA

     

     

     

     

     

    -razmazi**

    -4 ml vzorca v epruveto z

    antikoagulantom

    K2EDTA ali K3EDTA

     

     

     

     

    -razmazi**

    -3-5 ali 10 ml vzorca iz

    dveh mest v heparizirani epruveti

     

     

     

    -razmazi**

    - 3ml vzorca v 3,0 ml

    epruveto z

    antikoagulantom

    K2EDETA ali K3EDETA ali

    stebriček

    Za vse vzorce kostnega mozga je potreben transport takoj po odvzemu!

    /

     

     

     

     

    Napotnica za določitev MRD

     

     

     

    /

     

     

     

    /

    Priprava in pregled periferne krvi

    za imunofenotipizacijo s pretočnim citometrom pri sumu na limfom:

     

    • naročnik OIL

     

     

     

     

    • zunanji naročniki
     

     

     

     

     

    -razmazi**

    -3 ml vzorca v 3,0 ml

    epruveto z

    antikoagulantom

    K2EDTA ali K3EDETA

     

    -3 ml vzorca v 3,0 ml

    epruveto z

    antikoagulantom

    K2EDTA ali K3EDETA

    Za vse vzorce periferne krvi je potreben transport takoj po odvzemu!

    /

     

     

     

     

     

     

     

    OBVEZNA Naročilnica preiskav Oddelka za laboratorijske dejavnosti OIL!

    Priprava in pregled steklovine

     

    -nerazredčena steklovina v spiralni tekočini (1 ml)

    -razredčena steklovina v kontejnerju

    Transport takoj po odvzemu! Spiralno tekočino pridobite na Oddelku za citopatologijo OIL.

    Barvanje in pregled brisa materničnega vratu (BMV)

    1 BMV na objektnem steklu, fiksacija z Merckofix

    Priimek in laboratorijska številka s svinčnikom na peskanem delu. Napotnica »Citološki izvid (Klasifikacija po Bethesdi)«, državnega presejalnega programa ZORA.

    Imunofenotipizacija s pretočnim citometrom

    Razmaz**, celični vzorec v spiralni tekočini ali tkivni vzorec v spiralni tekočini

    Transport takoj po odvzemu!

    Spiralno tekočino pridobite na Oddelku za citopatologijo OIL.

    Določanje DNK ploidije

    Razmaz**, vzorec v spiralni tekočini

    Spiralno tekočino pridobite na Oddelku za citopatologijo OIL.

    Določanje antigenov v vzorcu z metodo imunocitokemije

    Razmaz**, vzorec v spiralni tekočini

    Spiralno tekočino pridobite na Oddelku za citopatologijo OIL.

    Dokazovanje celičnih komponent z metodo citokemije

    Razmaz**, vzorec v spiralni tekočini

    Spiralno tekočino pridobite na Oddelku za citopatologijo OIL.

    Določanje prisotnosti vrHPV s Hybrid capture 2 (HC2)

    Vzorec BMV v STM (Qiagen)

    Napotnica za Triažni test HPV državnega presejalnega programa ZORA. Naročilnica za obračun storitev.

    Priprava celične suspenzije iz tkivnega bloka za merjenje DNA

    HE preparat, 2 tkivni rezini (50 µm) v tkivni vrečki, ki je spravljena v zaprti kaseti

    /

    Pregled pobarvanega preparata

     

    /

    /

    Konzultacijski pregled preparata

     

    /

    /


    ABTI...aspiracijska biopsija s tanko iglo
    ALL...akutna limfoblastna levkemija
    BMV...bris materničnega vratu
    DNK...deoksiribonukleinska kislina
    HC2...Hybrid Capture 2 HE...hematoksilin in eozin
    HPV...humani papiloma virus
    MRD...minimalna rezidualna bolezen
    OIL...Onkološki inštitut Ljubljana,
     STM...Specimen Transprt Medium
    vrHPV... visoko rizični humani papiloma virus
    ZORA...Državni program zgodnjega odkrivanja predrakavih sprememb materničnega vratu *...Preiskave na Inštitutu za mikrobiologijo in imunologijo Ljubljana (patogene bakterije, antibiogram, Bartonella...); v Bolnišnici Golnik: Laboratorij za mikobakterije (Mycobacterium tuberculosis), in Laboratorij za citologijo in patologijo (EGFR); na Onkološkem inštitutu Ljubljana: Oddelek za patologijo (ALK, HER 2, ROS1…) in Oddelek za molekularno diagnostiko (analiza klonalnosti limfocitnih populacij z metodo PCR, K-RAS, B-RAF…).
    **... razmazi na čistih objektnih steklih (76x26 mm) naj bodo enakomerni, v enem sloju, podatki o pacientu (priimek in ime) in mesto odvzema naj bodo napisani s svinčnikom na peskanem delu objektnega stekla. Pustiti je potrebno dovolj prostora za laboratorijsko številko.
    ***.... imunofenotipizacija s pretočnim citometrom, imunocitokemija, molekularno genetske preiskave

     

     

     

    © 2018 - Onkološki inštitut Ljubljana