OI Ljubljana
Eng

Naročanje preiskav in pošiljanje vzorcev

Laboratorij in administracija:
T: +386 1 5879 367 ali +386 1 5879 404
F: +386 1 5879 410
E: molekularna@onko-i.si
N: Oddelek za molekularno diagnostiko, Zaloška 2, 1000 Ljubljana (stavba B)

Preiskavo naročite z napotnico za molekularno -biološko preiskavo.


Zunanji naročniki morajo obvezno priložiti zeleno napotnico.


 Priprava vzorcev tkiva vklopljenega v parafin (FFPE)

 

Za molekularno-genetsko določanje mikrosatelitske nestabilnosti (MSI) potrebujemo za vsakega bolnika 5-10 rezin tumorskega in ločeno še 5-10 rezin netumorskega tkiva za ekstrakcijo DNA. Epice s tumorskim tkivom označite s številko biopsije in veliko črko »T«, epice z netumorskim tkivom prav tako s številko biopsije in z veliko črko »N«.

Postopek priprave vzorcev tumorskega tkiva je opisan v dokumentu:

Postopek priprave vzorcev iz netumorskega tkiva je enak postopku priprave vzorcev iz tumorskega tkiva, le da patolog odreže vzorce iz blokov, ki vsebujejo čim več netumorskega tkiva (površina vsaj 1 cm2) in čim manjši delež maščobe. Tudi v tem primeru je treba upoštevati tehnične napotke za rezanje, opisane v OBR-851-1070-MD-STO Navodilo za pripravo vzorcev FFPE v epico za genotipizacijo iz tumorskega tkiva.pdf.

Določanje MSI naročite z napotnico OBR-849-1070-MD-STO NAPOTNICA ZA MOLEKULARNO GENETSKO PREISKAVO - GENOTIPIZACIJA SOMASTKIH MUTACIJ IZ TUMORSKEGA TKIVA.pdf.

 

 

© 2018 - Onkološki inštitut Ljubljana