OI Ljubljana
Eng

Vrsta vzorca, odvzem in transport

Spremljevalna dokumentacija:

Vzorci napoteni za molekularno-biološko preiskavo morajo biti ustrezno označeni in opremljeni z ustrezno dokumentacijo:

 • naročniki znotraj OIL –napotnica za molekularno-biološko preiskavo 
 • zunanji naročniki - napotnica za molekularno-biološko preiskavo, kateri je obvezno treba priložiti delovni nalog ali zeleno napotnico ali elektronsko napotnico.

 

Vrsta vzorcev in odvzem:

Vrsta vzorca

Priporočljiva količina

Vsebnik

Kri, plazma

3 ml

Epruveta z EDTA

Tkivo vklopljeno v parafin (FFPE)

6 rezin debeline 5µm

Stekelca ali epice

Aspiracijska biopsija

1-3 ml (104-106 celic)

Epruveta s spiralno tekočino (PBS, 4N NaOH, 5% EDTA, 20% BSA, garamicin, penicilin)

Punktat kostnega mozga

1-3 ml

Epruveta z EDTA

Sveže ali zmrznjeno tkivo

25-50 mg

Epruveta s fiziološko raztopino

Drugo (celične suspenzije, eksudat, ascites , likvor oz. izhodni material, iz katerega je mogoče izolirati DNK)

 

Epruveta s spiralno tekočino (PBS, 4N NaOH, 5% EDTA, 20% BSA, garamicin, penicilin)

NAVODILA ZA ODVZEM VZORCEV KRVI ZA MOLEKULARNO GENETSKE PREISKAVE:

NAVODILA ZA PRIPRAVO VZORCEV TKIVA V EPICO ZA MOLEKULARNO GENETSKE PREISKAVE:

Tumorsko tkivo:

Netumorsko tkivo:

Izjemoma priprava na stekelcih:

 

Za molekularno-genetsko določanje mikrosatelitske nestabilnosti (MSI) potrebujemo za vsakega bolnika 5-10 rezin tumorskega in ločeno še 5-10 rezin netumorskega tkiva. V primeru, da netumorsko tkivo ni na voljo, zagotovite vzorec krvi (odvzem v epruveto z EDTA).


Določanje MSI naročite z napotnico OBR-849-1070-MD-STO NAPOTNICA ZA MOLEKULARNO GENETSKO PREISKAVO - GENOTIPIZACIJA SOMASTKIH MUTACIJ IZ TUMORSKEGA TKIVA.pdf.

 

NAVODILO ZA SHRANJEVANJE IN PRIPRAVO CITOLOŠKIH VZORCEV ZA IZOLACIJO RNA

OBR-1018-1070-MD-STO Navodilo za shranjevanje in pripravo citolških vzorcev za izolacijo RNA

 

Označevanje vzorcev

 • Sveže odvzeti vzorci (kri, kostni mozeg, aspiracijska biopsija in eksudat):
  • ime in priimek bolnika, datum rojstva bolnika, številka popisa OIL 
  • št. biopsije (bioptični material).
 • Vzorci iz parafina: 
  • številka biopsije
  • označeno tumorsko (T) ali netumorsko (N) tkivo.


Shranjevanje vzorcev takoj po odvzemu:

 • Kri, plazma, punktat kostnega mozga, aspiracijska biopsija in eksudat: 
  • priporočljivo je, da vzorce še isti dan dostavite na Oddelek za molekularno diagnostiko
  • 1 dan (24h) jih lahko hranite v hladilniku na +4°C
  • če vzorce do transporta hranite več kot 24h jih je potrebno shraniti pri T = -80°C ali iz njih izolirati dedni material 
 • Tkivo vklopljeno v parafin (FFPE): 
  • priporočljivo je, da vzorce še isti dan dostavite na Oddelek za molekularno diagnostiko
  • po narezu epico z rezinami tkiva takoj postavite v hladilnik (T = 4-10°C). 


Spremljevalna dokumentacija:

Če bodo na napotnici ali vrnjenem zahtevku manjkali ključni podatki, bomo zahtevali dopolnitev spremljevalne dokumentacije. V kolikor dopolnitve ne bodo ustrezne bomo vzorec skladno s kriteriji za zavrnitev vzorca primorani zavrniti. V primeru, da iz podatkov na napotnici in oznak vzorec ne bo mogoče nedvoumno ustrezno identificirati, bomo vzorec skladno s kriteriji za zavrnitev vzorca prav tako primorani zavrniti.
 

Transport vzorcev: 

 • Vzorci krvi, punktati kostnega mozga, aspiracijske biopsije in eksudati:
  • transport na sobni temperaturi, če je vzorec dostavljen v času krajšem od 30min.
  • transport na ledu, če je transport vzorca daljši od 30 minut (4-10°C). 
 • Vzorci tkiva vklopljenega v parafin (FFPE): 
  • transport na sobni temperaturi, če je vzorec dostavljen v času krajšem od 30min.
  • transport na ledu, če je transport vzorca daljši od 30 minut.

 

 

© 2019 - Onkološki inštitut Ljubljana
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava