OI Ljubljana
Eng

Vrsta vzorca, odvzem in transport

Spremljevalna dokumentacija:

Vzorci napoteni za molekularno-biološko preiskavo morajo biti ustrezno označeni in opremljeni z ustrezno dokumentacijo:

 • naročniki znotraj OIL –napotnica za molekularno-biološko preiskavo 
 • zunanji naročniki - napotnica za molekularno-biološko preiskavo, kateri je obvezno treba priložiti zeleno napotnico

 

Vrsta vzorcev in odvzem:

Vrsta vzorca

Priporočljiva količina

Vsebnik

Kri, plazma

10 ml

Epruveta z EDTA

Tkivo vklopljeno v parafin (FFPE)

6 rezin debeline 5µm

Stekelca ali epice

Aspiracijska biopsija

1-3 ml (104-106 celic)

Epruveta s spiralno tekočino (PBS, 4N NaOH, 5% EDTA, 20% BSA, garamicin, penicilin)

Punktat kostnega mozga

1-3 ml

Epruveta z EDTA

Sveže ali zmrznjeno tkivo

25-50 mg

Epruveta s fiziološko raztopino

Drugo (celične suspenzije, eksudat, ascites , likvor oz. izhodni material, iz katerega je mogoče izolirati DNK)


Epruveta s spiralno tekočino (PBS, 4N NaOH, 5% EDTA, 20% BSA, garamicin, penicilin)

 

Narez tkivnih rezin vklopljenih v parafin za določanje somatskih mutacij: 

S parafinskega bloka odrežemo 5-10 rezin debelih 5 μm (mikrotom) in prenesemo v 1,5 ml mikrocentrifugirko (epico). K vzorcu priložimo tudi dva HE preparata: prvi in zadnji rez, iz katerega patolog oceni odstotek tumorskih celic – glej:


Narez tkivnih rezin vklopljenih v parafin za določanje germinalnih mutacij:

Za pripravo vzorcev za določanje germinalnih mutacij iz biopsijskih vzorcev je potrebno material narezati iz količkov zdravega tkiva (če ni na voljo zdravega tkiva pa je lahko vzorec pripravljen tudi iz tumorskega). Narez naj vsebuje čim več tkiva (površina vsaj 1cm2) in čim manj maščob. Potrebujemo 4 epice s po 10 rezinami debeline 10µm (STO11 - Navodila za pripravo vzorcev za testiranje germinalnih mutacij iz biopsijskega materiala).

 

Označevanje vzorcev

 • Sveže odvzeti vzorci (kri, kostni mozeg, aspiracijska biopsija in eksudat):
  • ime in priimek bolnika, datum rojstva bolnika, številka popisa OIL 
  • št. biopsije (bioptični material).
 • Vzorci iz parafina: 
  • številka biopsije.

 

Shranjevanje vzorcev takoj po odvzemu:

Kri, plazma, punktat kostnega mozga, aspiracijska biopsija in eksudat: 

 • priporočljivo je, da vzorce še isti dan dostavimo na Oddelek za molekularno diagnostiko
 • 1 dan (24h) jih lahko hranimo v hladilniku na +4°C
 • če vzorce do transporta hranimo več kot 24h jih je potrebno shraniti pri T = -80C ali iz njih izolirati dedni material 

Tkivo vklopljeno v parafin (FFPE): 

 • priporočljivo je, da vzorce še isti dan dostavimo na Oddelek za molekularno diagnostiko
 • 1 dan (24h) jih lahko hranimo na sobni temperaturi
 • če vzorce do transporta hranimo več kot 24h jih je potrebno shraniti v hladilniku pri T = +4°C

 

Spremljevalna dokumentacija:

 • Napotnica Oddelka za molekularno diagnostiko 
 • V primeru, da je biopsijski materijal hranjen v drugih inštitucijah je potrebno napotnici priložiti tudi zeleno napotnico.  
 • Napotnici za testiranje iz tumorskega tkiva je lahko priloženo tudi histopatološko poročilo.
 • Izpolnjen STO14 - Zahtevek za pripravo vzorcev za molekularno biološko preiskavo iz biopsijskega materiala – izpolni patolog, ki pripravi material za testiranje. 
 • Družinsko drevo za vzorce za preiskave dednih rakov.

Če bodo na napotnici ali vrnjenem zahtevku manjkali ključni podatki, bomo zahtevali dopolnitev spremljevalne dokumentacije. V kolikor dopolnitve ne bodo ustrezne bomo vzorec skladno s kriteriji za zavrnitev vzorca primorani zavrniti. V primeru, da iz podatkov na napotnici in oznak vzorec ne bo mogoče nedvoumno ustrezno identificirati, bomo vzorec skladno s kriteriji za zavrnitev vzorca prav tako primorani zavrniti.

 

Transport vzorcev: 

 • Vzorci krvi, punktati kostnega mozga, aspiracijske biopsije in eksudati:
  • transportiramo na sobni temperaturi, če je vzorec dostavljen v času krajšem od 30min. Če je čas transporta daljši od 30 min vzorce transportiramo na ledu (+4°C). 
 • Parafinske vzorce lahko transportiramo na sobni temperaturi. 

 

 

© 2018 - Onkološki inštitut Ljubljana