OI Ljubljana
Eng

Seznam preiskav

Ime preiskaveMaterial za preiskavoPredviden čas trajanja preiskave od prejema vzorca
Določanje znanih mutacij v družinah in potrditve znanih mutacijKri (EDTA)1 mesec
Presejanje genov BRCA1 in BRCA2Kri (EDTA) 6 mesecev
Presejanje genov MLH1 in MSH2Kri (EDTA)6 mesecev
Presejanje gena MSH6Kri (EDTA)3 mesece
Presejanje gena APCKri (EDTA)3 mesece
Presejanje gena MUTYHKri (EDTA)3 mesece
Sekvenciranje gena p53Kri (EDTA)3 mesece
Presejanje gena STK11Kri (EDTA)3 mesec
Presejanje gena VHLKri (EDTA)3 mesec
Presejanje gena PTENKri (EDTA)3 mesece
Presejanje genov CDKNA2, CDK4, MC1RKri (EDTA)3 mesece
Presejanje gena CDH1Kri (EDTA)3 mesece
Presejanje genov iz panela Illumina TruSight Cancer Panel + dodatno genov AXIN2, GREM1, LZTR1, MAD2L2, MSH3, NTHL1, POLD1, POLE, POT1, SDHA, SMARCA4, TP53BP1Kri (EDTA)3 mesece
Določanje genotipa KRASFFPE, sveže ali zamrznjeno tumorsko tkivo14 dni
Določanje genotipa NRASFFPE, sveže ali zamrznjeno tumorsko tkivo14 dni
Določanje genotipa BRAFFFPE, sveže ali zamrznjeno tumorsko tkivo14 dni
Določanje genotipa c-KITFFPE, sveže ali zamrznjeno tumorsko tkivo14 dni
Določanje genotipa PDGFRAFFPE, sveže ali zamrznjeno tumorsko tkivo14 dni
Določanje genotipa PIK3CAFFPE, sveže ali zamrznjeno tumorsko tkivo14 dni
Določanje klonalnosti pri limfoidnih proliferacijahFFPE, ABTI, KM, eksudat, ascites14 dni
Določanje translokacij pri limfoidnih proliferacijahFFPE, ABTI, KM, eksudat, ascites, kri (EDTA)14 dni
Določanje mikrosatelitske nestabilnosti (MSI) v tumorjihtumorsko tkivo (FFPE, sveže ali zamrznjeno) in ločeno netumorsko tkivo (FFPE, sveže ali zamrznjeno, kri (EDTA))14 dni

 

 

Legenda: FFPE – tumorsko tkivo vklopljeno v parafin; ABTI – aspiracijska biopsija; KM – punktat kostnega mozga

© 2018 - Onkološki inštitut Ljubljana