OI Ljubljana
Eng

APC gen

Uvod. Več kot 85% bolnikov z družinsko adenomatozno polipozo je nosilcev mutacij v genu APC. Prav tako je APC mutiran v 80% sporadičnih primerov raka na debelem črevesu in danki. Verjetnost, da se razvije rak debelega črevesa in danke, je pri nosilcih mutacij v genu APC 100%. Povprečna starost ob diagnozi raka debelega črevesa in danke je 39 let. Med drugimi maligni tumorji, za katerimi zbolevajo nosilci mutacij v genu APC, je rak dvanajstnika (4 do12 % tveganje) ter skupina tumorjev z nizkim tveganjem (okrog 1%), kot so rak želodca, rak trebušne slinavke, ščitnice, hepatoblastomi in meduloblastomi. Ocenjeno je, da se ena tretjina vseh germinalnih mutacij v genu APC pojavi de novo, kar pomeni kot posledica novih zarodnih mutacij v spolnih celicah.

Metoda. Za presejanje/pregled vseh eksonov in obeksonskih regij gena APC uporabljamo metodo sekvenciranja druge generacije – NGS (Illumina TruSight Cancer Panel). Potrditev mutacij določenih z NGS poteka s sekvenciranjem po Sangerju, ki ga uporabljamo tudi za določanje/potrjevanje že znanih zarodnih mutacij. Velike delecije in duplikacije določamo z metodo MLPA.

Vloga gena v celici.


APC – adenomatous polyposis coli; na kromosomu 5q21

Gen APC spada v skupino tumor supresorskih (zaviralnih) genov. Produkt gena je protein APC, ki se nahaja v citoplazmi celice. Njegova vloga je, da veže beta-katenin, ki je activator za različne traskripcijske faktorje, ki sprožajo celično delitev (npr. c-Myc, ciklin D1). Nedelujoč protein APC ne zmore vezave beta-katenina (izostanek fosforilacije kompleksa, ni razgradnje v proteasomu), kar pomeni kopičenje beta-katenina v jedru in stimulacijo delitve celic.

 

 

 

© 2019 - Onkološki inštitut Ljubljana
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava