OI Ljubljana
Eng

Določanje genotipa BRAF

Uvod. Genotip BRAF določamo pri bolnikih z malignim melanomom ter metastatskim rakom debelega črevesa in danke pred uvedbo biološkega zdravljenja. Po dogovoru z napotnim zdravnikom določamo genotip BRAF tudi pri bolnikih z drugimi vrstami raka (npr. papilarnim rakom ščitnice). Določanje genotipa BRAF omogoča ustrezno izbiro tarčnega zdravljenja v primeru bolnikov z malignim melanomom, saj so tumorji s prisotno aktivacijsko mutacijo v kodonu V600 gena BRAF primerni za zdravljenje s specifičnimi inhibitorji aktiviranega oz. mutiranega BRAF. Bolniki z metastatskim rakom debelega črevesa in danke s prisotno aktivacijsko mutacijo V600E pa imajo slabšo prognozo v primerjavi z bolniki brez mutacije.

Vrsta vzorca. Tumorsko tkivo vklopljeno v parafin (FFPE); možno tudi sveže ali zamrznjeno tumorsko tkivo, aspiracijska biopsija (ABTI).

Metoda. Za testiranje prisotnosti mutacij v genu BRAF uporabljamo različne metode – kvantitativni PCR (qPCR), metodo alelne diskriminacije in metodo neposrednega sekvenciranja v kombinaciji s COLD-PCR. Z metodami qPCR in z metodo alelne diskriminacije določamo prisotnost 3 najpogostejših mutacij v kodonu 600: V600E, V600D in V600K. Z metodo neposrednega sekvenciranja lahko določimo katerokoli mutacijo v kodonu 600 gena BRAF.

Čas potreben za preiskavo. 2 tedna od prejema vzorca

Reference:

Cerkovnik P, Ličar A, Novaković S. Določanje mutacije V600E v genu BRAF. Onkologija 2010 - letnik XVI (2): 97-100

OBR-849-1070-MD-STO NAPOTNICA ZA MOLEKULARNO GENETSKO PREISKAVO - GENOTIPIZACIJA SOMASTKIH MUTACIJ IZ TUMORSKEGA TKIVA.pdf

 

 

© 2019 - Onkološki inštitut Ljubljana
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava