OI Ljubljana
Eng

MSH2 gen

Uvod. 80-90% bolnikov z Lynchevim sindromom je nosilcev mutacij v genih MLH1 in MSH2. Mutacije v teh genih so najpogosteje povezane z nastankom dednega nepolipoznega raka debelega črevesa in danke (angl. HereditaryNonpolyposisColonCancer – HNPCC). Verjetnost, da se razvije RDČD, je pri nosilcih mutacij v genih MLH1 ali MSH2 ocenjena na 80%. Nosilke mutacij pogosto zbolijo tudi za rakom endometrija. Tveganje za nastanek raka endometrija je pri nosilkah mutacij 30-71%. Nosilci mutacij lahko zbolijo tudi za drugimi vrstami raka – kot so, rak želodca, jajčnikov in drugi. Tveganje za nastanek drugih vrst raka je 10-15%.

V primerjavi z nosilci mutacij v genu MLH1, nosilci mutacijv genu MSH2 bolj pogosto zbolijo za Muir-Torre sindromom.

Metoda. Za presejanje/pregled vseh eksonov in obeksonskih regij gena MSH2 uporabljamo metodo sekvenciranja druge generacije – NGS (Illumina TruSight Cancer Panel). Potrditev mutacij določenih z NGS poteka s sekvenciranjem po Sangerju, ki ga uporabljamo tudi za določanje/potrjevanje že znanih zarodnih mutacij. Velike delecije in duplikacije določamo z metodo MLPA.

Vloga gena v celici.


MSH2 - mutShomolog2
; na kromosomu 2p22

Gen MSH2 spada v skupino genov, ki so odgovorni za popravljanje neujemanja pri podvojevanju DNK - MMR geni (angl. MisMatchRepair). Produkt gena je protein MSH2, ki tvori heterodimere z različnimi proteini: z MSH6 – nastane kompleks MutSα ali z MLH3 – nastane kompleks MutSβ. Kompleksi MutS prepoznajo oz. zaznajo neujemanja baz v DNK) ter nato rekrutirajo ostale proteinske komplekse vpletene v popravljanje neujemanja baz – npr. MutL (Slika 1). 

Reference:

Stegel V, Novaković S. Določanje polimorfizmov in mutacij v genih MLH1 in MSH2 pri nepolipoznem raku debelega črevesa. Onkologija 2008 Letnik XII (2):129-131

www.uptodate.com: Clinical features and diagnosis of Lynch syndrome (hereditary nonpolyposis colorectal cancer)

 

 

© 2019 - Onkološki inštitut Ljubljana
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava