OI Ljubljana
Eng

MSH6 gen

Uvod. 15 – 20% bolnikov z Lynchevim sindromom je nosilcev mutacij v genu MSH6. Za to podskupino bolnikov je značilno, da je pojavljanje raka debelega črevesa in danke manj pogosto, kot pri nosilcih mutacij v MLH1 in MSH2. Nosilci mutacij (moški) imajo povečano tveganje za RDČD (tveganje za nastanek raka do 55. leta starosti 36 – 70%). Nosilke mutacij v MSH6 najpogosteje zbolevajo za rakom endometrija (tveganje za nastanek raka do 55. leta starosti je 65%, do-življenjska ogroženost je 70%). Druga pogosta vrsta raka, za katero zbolijo nosilke mutacij v tem genu je RDČD (tveganje za nastanek raka do 57. leta starosti je 18 – 30%).

Metoda. Za presejanje/pregled vseh eksonov in obeksonskih regij gena MSH6 uporabljamo metodo sekvenciranja druge generacije – NGS (Illumina TruSight Cancer Panel). Potrditev mutacij določenih z NGS poteka s sekvenciranjem po Sangerju, ki ga uporabljamo tudi za določanje/potrjevanje že znanih zarodnih mutacij. Velike delecije in duplikacije določamo z metodo MLPA.

Vloga gena v celici.


MSH6 –MutShomolog 6
; na kromosomu 2p16.

Gen MSH6 spada v skupino genov, ki so odgovorni za popravljanje neujemanja pri podvojevanju DNK - MMR geni (angl. mismatchrepair). Produkt gena je protein MSH6, ki tvori heterodimere s proteinom MSH2 – nastane kompleks MutSα. Le-ta zazna enotočkovne mutacije in duplikacije dveh ali treh nukleotidov ter nato spodbudi delovanje ostalih proteinskih kompleksov, ki so vpleteni v popravljanje neujemanja baz – npr. MutL (Slika 1). 

Reference: 

  1. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/omim
  2. Peltomaki P. et al; Mutations associated with HNPCC Predisposition. Disease markers, 20, 269-276, 2004.
  3. Palomaki GE et al; EGAPP supplementary evidence review: DNA testing strategies aimed at reducing morbidity and mortalyty from lynch syndrome. Genetics in Medicine, Volume 11, Number 1,42-65, Jan 2009.
  4. Prosenc Zmrzljak U, Novaković S. Več obrazov sindroma Lynch: odkrivanje zarodnih mutacij v genu MSH6. Onkologija 2013 - letnik XVII (2): 97-99

 

 

 

 

© 2019 - Onkološki inštitut Ljubljana
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava