OI Ljubljana
Eng

Tp53 gen

Uvod. Gen Tp53 je zaenkrat edini gen povezan z Li-Fraumeni sindromom. Mutacije v genu Tp53 najdemo pri približno 20% bolnikov z Li-Fraumeni sindromom. Zaradi zgodnjega pojavljanja raka pri bolnikih z Li-Fraumeni sindromom – pred 45. letom starosti, je podatek o prisotnosti mutacije pri testirani osebi izredno pomemben za klinično spremljanje nosilca mutacije. Pri nosilkah mutacij v genu Tp53 je tveganje za nastanek raka visoko – 90 do 100% do 60. leta starosti, pri nosilcih pa 73%. Za bolnikez okvarjenim genom Tp53 je značilna velika verjetnost (57%) pojava drugega (sekundarnega) raka. Z rednim spremljanjem odpiramo možnost za zgodnje odkrivanje bolezni in ustrezno zdravljenje. Zanimiv je podatek, da tudi pri osebah, ki imajo okvarjen samo en alel Tp53, je 50% verjetnost, da bodo zboleli za rakom pred 30. letom starosti, in celo 90% verjetnost, da bodo zbolele za rakom pred 70. letom starosti.

Metoda. Za presejanje/pregled vseh eksonov in obeksonskih regij gena Tp53 uporabljamo metodo sekvenciranja druge generacije – NGS (Illumina TruSight Cancer Panel). Potrditev mutacij določenih z NGS poteka s sekvenciranjem po Sangerju, ki ga uporabljamo tudi za določanje/potrjevanje že znanih zarodnih mutacij. Velike delecije in duplikacije določamo z metodo MLPA.

Vloga gena v celici.

p53– tumorski protein p53; na kromosomu 17p13

Gen Tp53 spada v skupino tumorskih supresorskih (zaviralnih) genov. Zaradi njegove večfunkcijske vloge v celici ga imenujemo tudi »varuh genoma«. Tp53 deluje kot nekakšna zasilna zavora za celično delitev preko različnih procesov oz. mehanizmov – tako preko kontrole celičnega ciklusa, aktivacije popravljalnih mehanizmov za poškodovano DNK, kot tudi preko aktivacije apoptoze v primeru, da popravljalni mehanizmi niso uspešno opravili svoje naloge (Slika 1).

Reference:

Ličar A, Novaković S. Presejanje – iskanje mutacij v tumorskem supresorskem genu Tp53 z uporabo DGGE in sekveniranja. Onkologija 2008 - Letnik XII (2): 122-124

 

 

© 2019 - Onkološki inštitut Ljubljana
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava